Zippy

Zistil som, že v našej triede prvákov a v niektorých škôlkach mávajú jednu hodinu týždenne s psychologičkou. Preberajú na tejto hodine program „Zippyho kamaráti“. Je to program na rozvoj emočnej inteligencie.

Tu sú dôvody na to prečo takýto program existuje:
V 90.rokoch dvadsiateho storočia sa medzinárodná skupina odborníkov zamýšľala nad znepokojujúcou vysokou a stúpajúcou mierou samovrážd u mladých ľudí, najmä mužov. Odborníci sa zhodli, že je potrebné vytvoriť preventívny program, ktorý mladých ľudí, alebo – ešte lepšie – deti naučí, ako fungovať v spoločnosti bez ujmy na psychike. Títo odborníci potom poverili britskú organizáciu Partnership for Children, aby takýto program vytvorili. …Pustili sa do toho a za pár rokov vznikol program Zippy’s Friends (Zippyho kamaráti).

Ako tento program funguje ako prevencia pred samovraždou? Program učí deti rozpoznať svoje pocity, hovoriť o nich, zvládať ich a vyhľadať pomoc, keď už situáciu samé nezvládajú. Sú to práve muži a chlapci, ktorí majú často väčšie problémy hovoriť o svojich emóciách – tie sa potom môžu v človeku kumulovať a prerásť do životnej krízy….. Aj v štatistikách to vidíme: priemerne trikrát viac (na Slovensku dokonca šesť krát viac) mužov ako žien si siaha na život.

Program Zippyho kamaráti je však samozrejme oveľa širší ako prevencia samovražednosti. Buduje tie najdôležitejšie zručnosti pre život – schopnosť identifikovať a zvládať pocity, komunikovať, tvoriť a udržiavať priateľstvá, riešiť konflikty, zvládať zmenu a stratu, čiže celkovo zvládať záťažové situácie. Buduje emocionálnu inteligenciu a je to vlastne taká „psychická, sociálna a emocionálna imunizácia“ dieťaťa do jeho celého ďalšieho života.

Video:
http://www.ta3.com/clanok/1092251/trochu-inak-v-snd-s-adelou-banasovou-z-8-oktobra.html
22:30 – 38:00
Adela Banášová a Alexandra Bražinová

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15253399_1813638035560252_329839500167629560_n.jpg?oh=279d9b25bdd1a1baed15e02c132fe263&oe=58B5EC87