Čo robiť ak je motorkár / auto v CHKO

http://www.wolf.sk/sk/dolezite-informacie/postupy-navody/ako-na-motocyklistov-v-lese
http://kyberia.sk/id/7229124

Neoprávnený pohyb motorovými vozidlami (terénne motorové vozidlá, motorky, štvorkolesové motorky, snežné skútre a iné.) je na Slovensku trestným činom (§ 305 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov), a tak sa k nemu treba aj chovať. Pre istotu si však naštudujte usmernenie ministerstva pôdohospodárstva, v ktorom sa píše, kto je oprávnený v lese legálne jazdiť na motorových vozidlách a ako sa má preukazovať.

Usmernenie (2,02 MB) + príloha (2,2 MB)

Na odstránenie tohoto negatívneho javu z našich lesov nestačí len nadávať a písať osvetové články. Tak ako nikto nezapochybuje o tom, že vraždu treba polícii nahlásiť, tak treba bez váhania nahlasovať aj trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov „motorovým vozidlom“ v našich lesoch. Problém, ktorý nie je oficiálne zaznamenaný na papieri, neexistuje a čo sa od kompetentných (polície) jasne nepožaduje, to robiť nebudú (hlavne ak je to verejnoprospešného charakteru).

Preto ak v lese alebo na lúke (neupravený terén, lesná i poľná cesta) natrafíte na motocyklistov, je potrebné konať napríklad takto:

Zaistiť maximum dôkazov. Nafotiť motocyklistov a ich stroje najlepšie ako sa dá (hlavne poznávacie značky alebo aspoň typ stroja). Čo najpodrobnejšie zaznačiť miesto stretnutia a predpokladanú trasu do mapy.
V prípade, že sa vám podarí týchto ľudí zastaviť, treba ich upozorniť, že sa svojou činnosťou dopúšťajú trestného činu. Pokúste sa ich legitimovať a odfotiť bez prilby a masky. Tento bod je „nepovinný“.
Hneď po stretnutí s motocyklistami zavolať na číslo 158 a nahlásiť všetky známe skutočnosti k tomuto trestnému činu. Požiadať políciu o výjazd na miesto, kde motorky smerujú alebo podľa vás budú smerovať. Najčastejšie sa motocyklisti zastavujú napríklad na horských chatách, v dedinských „krčmách“ a penziónoch, prípadne v iných pohostinstvách. Presný čas vášho telefonátu na políciu (158) si zapíšte.
Hneď, ako je to možné, spíšte všetky získané informácie o spáchanom trestnom čine na papier a priložte k tomu fotografie na CD nosiči. Nezabudnite pritom uviesť, že ste na danú skutočnosť upozornili aj na čísle 158 (treba uviesť dátum a čas). Uveďte aj to, o čo ste počas telefonátu políciu žiadali. V závere tohto podnetu požiadajte o písomné informovanie o priebehu a výsledkoch šetrenia daného prípadu. V závere listu uveďte, že tento dokument ide aj na vedomie LZ VLK v Tulčíku a určite nám ho pošlite (podľa možností aj s priloženými fotkami). LZ VLK sa raz ročne bude oficiálne informovať o výsledkoch šetrenia týchto i iných prípadov. Podnet pošlite doporučenou poštou na adresu: Prezídium Policajného zboru, úrad justičnej a kriminálnej polície, odbor kriminálnej polície, oddelenie ekonomickej a environmentálnej kriminality, Račianska 45, 812 72 Bratislava.

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Po dlhých rokoch diskusií prijal Európsky parlament a Rada smernicu č. 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Prečo by Vás to malo zaujímať? No pretože podľa tejto smernice by ste mali mať právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zahraničí a Vaša poisťovňa by ju mala uhrádzať do výšky cien na Slovensku. Ficova vláda sa rozhodla inak.

http://tiborhlavaty.blog.sme.sk/c/331400/Fico-nedovoli-liecbu-v-zahranici-napriek-smernici-EU.html

http://kyberia.sk/id/7226070

BRATISLAVA. Prokurátor Generálnej prokuratúry Jaroslav Kozolka ani jeho šéfovia nechcú povedať, kedy získal previerku na stupeň „dôverné“. Dostal ju napriek tomu, že podľa archívov bol agentom komunistickej vojenskej kontrarozviedky.

Aj bývalý zástupca riaditeľa rozviedky Vladimír Suchodolinský tvrdí, že ho Kozolka dvakrát vypočúval.

Autor pôvodnej správy o podozrení z tunelovania Vojenskej spravodajskej služby za prvej vlády Roberta Fica s ním hovoril začiatkom a koncom leta 2012.
Prezentoval, že môžeme používať pravé mená príslušníkov VSS.
Ak Kozolka narábal so spismi, ktoré podľa zákona vidieť nemal, ide aj o zodpovednosť šéfov prokuratúry Ladislava Tichého či Dobroslava Trnku, ktorého blízkym spolupracovníkom Kozolka je.

http://www.sme.sk/c/6831973/kozolka-vypocuval-galka-aj-suchodolinskeho-ci-mal-previerku-prokuratura-mlci.html
http://kyberia.sk/id/7213243
http://komentare.sme.sk/c/6831858/hnitie-je-na-slovensku-systemove-fico-ho-zdokonaluje.html

Firmy z daňových rajov bodujú aj v slovenských štátnych tendroch

Len do roka od nástupu druhej vlády Roberta Fica vyhrali vo verejných tendroch zákazky za aspoň 19 miliónov eur, čo je o štvrtinu viac ako za necelé dva roky predchádzajúcej vlády. Sám Kažimír nakúpil od firmy s matkou na Cypre poradenské služby vo dvoch zmluvách za viac ako milión eur.

http://kyberia.sk/id/7213595/
http://transparency.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=330726&bk=38122