Aj v rómskej osade sa dá žiť dôstojne (rozhovor)

https://www.aktuality.sk/clanok/392157/aj-v-romskej-osade-sa-da-zit-dostojne-rozhovor/

Čo má väčší zmysel – postaviť ako obec byty a dať ich do
nájmu, alebo zariadiť to tak, aby si ľudia postavili domčeky za
asistencie odborníkov?

Záleží na cieľovej skupine. Sociálne bývanie je veľmi široký pojem a
týka sa rôznych skupín – osamelých seniorov, Rómov z vidieckych osád,
Rómov, ktorí žijú v mestských getách, detí z detských domovov, zdravotne
postihnutých ľudí.

Každá táto skupina má iné požiadavky. Napríklad, deti z detských
domovov potrebujú do nájmu byty, ktoré cenovo zohľadňujú to, že mladý
človek nemá zázemie. Pre rómsku rodinu, ktorá žije na vidieku, je lepšia
voľba svojpomocná výstavba do osobného vlastníctva.