E-podpis, elektronický občiansky, certifikáty

… Ale späť k optimizmu… Za prvých päť dní dostalo eID do ruky päťsto ľudí (žiadostí bolo niečo cez 10-tisíc) a z ich cca jedna tretina požiadala aj o kvalifikovaný certifikát pre ZEP.

Pokiaľ by tento pomer s rastúcim počtom vydaných
eIDs výraznejšie neklesol (čo pre nedostatok osvety nemožno vylúčiť),
doterajšiu penetráciu ZEP-u to zdvojnásobí do niekoľkých mesiacov.

Humoristi na ministerstve

No a teraz obmedzenia.

To, ktoré napadá ako prvé, je ešte stále len
minimálny – v podstate nulový – rozsah služieb, pri ktorom by sa eID-čka
so ZEP-pom dala použiť.

Ľudia z MV SR správne hovoria, že nasadzovanie
nových online služieb je v kompetencii iných rezortov – úradu vlády,
spravodlivosti, katastra, sociálnych vecí… treba ozaj len veriť, že na
budúci rok vyrastú „ako huby po daždi“. Musia, ak euráče, ktoré sme
poslali do Bruselu, aby nám ich poslali späť ako pomoc pri prekonávaní
regionálnych rozdielov, nemajú prepadnúť.

http://technologie.etrend.sk/it-biznis/coolove-obcianske-s-cipom-a-e-podpisom-zatial-cisto-na-okrasu.html

https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/
Web-aplikacia na elektronicky podpis, súkromná : http://zep.disig.sk/