HNonline.sk – hnonline.sk – Rodovo vyvážené reklamy na hračky? Nové pravidlá zavádza od decembra Španielsko

https://strategie.hnonline.sk/news/marketing/27125483-rodovo-vyvazene-reklamy-na-hracky-nove-pravidla-zavadza-od-decembra-spanielsko

Ružová už nebude len pre dievčatá, rovnako ako modrá či futbal nebudú spájané s chlapcami.

Reklamy na hračky pre deti nebudú môcť v Španielsku od decembra obsahovať rodové stereotypy. Napríklad s bábikami sa v nich nebudú hrať len dievčatá a ďalšie hračky určené skôr pre dievčatá by nemali navodzovať napríklad predstavy domácich prác či skrášľovanie zovňajšku.

Ružová už nebude len pre dievčatá, rovnako ako modrá či futbal nebudú spájané s chlapcami. Podľa miestnych médií to vyplýva z dohody, ktorú v stredu podpísala španielska vláda s výrobcami hračiek.

Nový kódex reklám na hračky pre deti začne platiť 1. decembra pre nové výrobky a nahradí doterajšie pravidlá z roku 2015. Zmena tak ovplyvní napríklad ďalšie predvianočné nákupy, napísala televízia RTVE.

Pravidlá sa netýkajú len televízie, ale aj časopisov, v ktorých napríklad už nebudú môcť byť pri inzercii na hračky slogany typu „iba za (X eur)“.

Obmedzí sa aj účinkovanie slávnych osôb, ktoré sú populárne medzi deťmi a maloletými. Tieto celebrity, aj fiktívne postavy, budú môcť v reklamách pre deti vystupovať len ako mentori, ktorí v deťoch podporujú zdravé návyky.

Obozretné narábanie s realitou a fikciou

Nové pravidlá sa týkajú reklám zameraných na výrobky pre osoby mladšie ako 15 rokov a osobitná pozornosť sa venuje deťom do siedmich rokov. Autori reklám budú musieť tiež obozretne narábať s realitou a fikciou, ktoré budú musieť byť jasne oddelené, aby sa deti necítili zmätené. Budú sa tiež musieť vyhnúť akejkoľvek prezentácii násilia či agresie.

Už vlani pred Vianocami spustilo španielske ministerstvo na ochranu spotrebiteľa kampaň nazvanú Štrajk hračiek, ktorej cieľom bol boj proti rodovým stereotypom v reklamách na hračky. Pre kampaň vtedy okrem iného vytvorilo video, v ktorom plastové hračky vyzývali deti, aby si s nimi prestali v deň štrajku hrať.

„Hovorili nám, že sme boli vytvorené preto, aby si s nami hrali buď len chlapci, alebo len dievčatá. Ale hračka, s ktorou si môže hrať len polovica detí, nie je šťastná,“ hovorí na videu za pultíkom v akejsi