Autor inovatívnej výučby matematiky: Kto je syn syna vášho deda? – Denník N

hejny,matematika,ucitel,skolstvo

V čom sú vaše učebnice iné oproti bežným?

Tá naša nemá rámiky a vysvetlenia. Na všetko prídu deti. Úlohy sú
z ich prostredia a sú gradované – sú to také schodíky, ktorými dôjdu
k nejakému rozumnému výsledku. A k tomu istému výsledku vedú schodíky
z rôznych prostredí. Keď matematickú pravdu objavia, podporuje ju mnoho
životných skúseností. Zatiaľ čo – keď si spomeniete na školu – pri
Pytagorovej vete sa vám v mysli objaví a2+b2=c2. A hotovo. A keby som
chcel, ako sa na to príde, ako to funguje v trojrozmernej situácii, tak
by ste nevedeli.

Ako učebnice vznikali?

V roku 2004 nás oslovili so žiadosťou, aby sme napísali učebnice pre
prvý stupeň základných škôl. Nazdávali sme sa, že sa nebudú predávať,
lebo budú náročné. Nakladateľ Fraus sa rozhodol ísť do rizika. Vrazil do
toho veľa peňazí, lebo bolo treba školiť stovky učiteľov. Vyplatilo sa.
Značná časť účastníkov našich školení metódu prijala. Podobné školenia
treba robiť i na Slovensku. To je príležitosť pre sponzorov.

Stretla som sa s názorom, že vaša metóda je len pre múdre
deti, ktoré na to vedia prísť samy. Ale slabší s tým môžu mať problém
a nič sa nenaučia.

Je to lož. Najslabší žiak Jitky Michnovej mal ísť podľa odporúčaní
psychologickej poradne do špeciálnej školy. Jitka vyhovela prosbe matky
a chlapca vzala do svojej prvej triedy. V triede bol z matematiky
najslabší. Ale keď bol v treťom ročníku, v súťaži Cvrček bol lepší ako
stredočeský priemer. Z 8-tisíc žiakov Stredočeského kraja v tejto súťaži
získalo plný počet bodov iba 25 žiakov. Päť z nich bolo z Jitkinej
triedy. To sú štatisticky neuveriteľné čísla.

Prečo sú také výrazné rozdiely medzi Slovenskom a Českom pri zavádzaní vašej metódy?

Príčinou súčasného nepomeru vo využívaní našej metódy v Česku a na
Slovensku je to, že v Česku metóda beží už ôsmy rok. V Česku sa prvé
naše učebnice objavili pred 8 rokmi, na Slovensku pred rokom. Treba
vyčkať, situácia sa zlepší i na Slovensku. Na Fačkovskom sedle som mal
možnosť spoznať do 40 zapálených učiteľov, ktorých vedú manželia
Bachratí zo Žiliny. Potom hádam stovku takých učiteľov matematiky
v Poprade na letnej škole Indície (Peter Halák). To nie je málo, keď
zvážite, že pred 8 rokmi bola v Česku iba Jitka Michnová.

Nezáleží teda, kedy dieťa začne s vaším spôsobom výučby matematiky?

Dvanásť rokov je taká hranica, ale nemám na to veľa príkladov, len
pár individuálnych. V tomto veku sa vytvára abstraktné myslenie. Ak
dvanásť rokov prejde v takomto tvrdom ponímaní klasickej matematiky,
nevytvorí si potrebu abstrahovať. Sú však výnimky. Napríklad ten Mišo.

Ako je to v opačnom prípade, ak dieťa z vášho prostredia prejde do klasickej školy?

Niektoré deti to nesú ťažšie, revoltujú agresiou. Niektoré sa
prispôsobia a zariadia sa podľa seba – paralelne majú dve matematiky.