Katolícka cirkev v skratke

„>Katolícka cirkev v skratke 💩
A ja som uvidel tvár božiu – Genesis 32:30
Nikto nemôže vidieť tvár Božiu – Ján 1:18
Boh bol unavený a odpočíval – Exodus 31:17
Boh sa nikdy neunaví a nikdy neodpočíva – Izaiáš 40:28
Žena ktorá porodí dievča je dvakrát tak špinavá ako žena, ktorá porodí chlapca – Levitikus 12:1-5
🔥Vraždy úplne pohode 🔥
Zabite všetkých neveriacich – Deut 13:6-10
Zabite všetkých chlapcov a uneste všetky panny – Numeri 31:17-18
Zabi všetky deti – 1.Sam 15:3
Je možné vidieť Boha?
😈Áno alebo nie ?😈
Exodus 33:11, 23 🔥ÁNO
Exodus 33:20 🔥 NIE
Genezis 32:31 🔥 ÁNO
Ján 1:18 🔥 NIE
1.List Timotejovi 🔥 NIE