Radičová: Zase sme čiernou dierou

Radičová

Ako by ste hlasovali o kvótach?

Kvóty vznikli ako zúfalá reakcia na mlčanie krajín, ktorých sa
problém utečencov teraz až tak nedotýka. Bolo by nevhodné robiť ramená,
keď som nebola pri rokovaniach, ale zvládli sme väčšie vlny, máme na to
zariadenia, expertov. Bola príležitosť na to, aby sa predišlo kritickej
situácii kvót. Dobrovoľná účasť však bola minimálna. Aj keď sú kvóty
nešťastným riešením, ktoré neprinesie žiaduci efekt, a sú aj ťažko
realizovateľné, snažila by som sa predísť tomu, aby sa téma posunula do
roviny, ktorá vytvára len konfliktnú situáciu. Nepočúva sa to ľahko, ale
berme, prosím, ako fakt, že máme v Európe veľkú masovú vlnu migrantov
a že väčšinu z nich nemáme zatiaľ kam vrátiť. Preto pomoc tu a teraz je
základom elementárnej ľudskosti. Ak to neurobíme, likvidujeme sami seba,
to podstatné v nás.