EPPO upozornila eurokomisiu na obavy pri ÚŠP – Správy RTVS

https://spravy.rtvs.sk/2023/12/predsednicka-europskej-prokuratury-upozornila-eurokomisiu-na-obavy-z-rusenia-specialnej-prokuratury/

Predsedníčka Európskej prokuratúry (EPPO) Laura Kövesiová adresovala v pondelok (18. 12.) Európskej komisii list pre vážne riziko porušenia zásad právneho štátu na Slovensku.

Upozorňuje na zmeny v trestnom práve a ochrane oznamovateľov aj rušenie špeciálnej prokuratúry. Podľa EPPO plánované kroky vlády SR predstavujú „amnestiu“ v značnom počte aktívnych vyšetrovaní podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.

EPPO upozornila, že zmeny by vážne ovplyvnili schopnosť Európskej prokuratúry efektívne vyšetrovať a stíhať trestné činy spadajúce do jej pôsobnosti. Úroveň ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike by sa prudko znížila.

Pri možnom porušení zásad právneho štátu spomína smernicu o všeobecnom režime podmienenosti. Jeho cieľom je chrániť rozpočet Európskej únie. Poznamenala, že rýchlosť, s akou slovenská vláda mieni pristúpiť k zmenám, vyvoláva vážne pochybnosti o dodržiavaní povinnosti lojálnej spolupráce.