Žiadny Messi z osady. Päť bodov, ako Matovičov balíček nepomôže deťom z najchudobnejších rodín

https://dennikn.sk/2917757/ziadny-messi-z-osady-pat-sposobov-ako-matovicov-balicek-nepomoze-detom-z-najchudobnejsich-rodin/?ref=tit

Ak sa na Slovensku narodí dieťa v chudobnej rodine, s najväčšou pravdepodobnosťou v nej ostane celý život. Štát mu príliš nepomôže vymaniť sa z ťažkých podmienok – ani cez školu či sociálny systém.

Generačná chudoba je u nás pevne zakotvená a ukazuje to hneď niekoľko čísel. Slovensko je medzi krajinami, kde má sociálne pozadie dieťaťa najväčší vplyv na jeho úspech v škole. Až 21 percent rozdielov medzi deťmi vo výsledkoch testovania PISA v matematike možno vysvetliť sociálno-ekonomickým zázemím. Priemer krajín OECD je 14 percent.

Deti z chudobných rodín sa horšie učia – nemajú pomôcky či podporu od rodiny alebo učiteľov. Výsledkom je, že častejšie prepadávajú. Až 11 percent žiakov z chudobných rodín ukončí predčasne školskú dochádzku, medzi bežnými deťmi sú to 3 percentá.