[2020] Rýchly rozvod – Krok za krokom | Právna Poradňa

Tu sú štatistiky rozvodovosti v Slovenskej republike (4 roky spätne): 

(zdroj: Štatistický úrad SR):

– počet uzavretých manželstiev – 26 006
– počet rozvedených manželstiev – 10 948
– priemerný vek pri rozvode – 42 rokov v prípade mužov, 39 rokov v prípade žien
– priemerná dĺžka rozvedeného manželstva – 15 rokov
– podiel rozvodov manželstiev s maloletými deťmi – 62 %
– žiadosť o rozvod podávajú podstatne častejšie ženy – 66 %