Domáci poriadok nevestinca z roku 1880 – Mišo Šesták (blog.sme.sk)

https://misosestak.blog.sme.sk/c/463999/domaci-poriadok-nevestinca-z-roku-1880.html?ref=viacbloger

Domáci poriadok: Správanie majiteľa nevestinca

1. Majiteľ nevestinca musí prijatú prostitútku behom 24 hodín prihlásiť a odovzdať jej preukaz s prihláškou na policajný kapitanát.
2. Majiteľ nevestinca nemôže do domu prijať viac ako štyri prostitútky. Má zaistiť a poskytnúť im poctivý, zdravý byt a osobitnú miestnosť na odpočívanie.
3. Zárobky v dome môžu dostať len prostitútky prihlásené na policajnom kapitanáte, iným ženám nemôže poskytnúť ubytovanie.
4. Majiteľ nevestinca nemôže prinútiť prostitútku proti jej vôli pre službu nápadne škaredým, krpatým alebo opitým. Prostitútky pred nimi musí chrániť.
5. Povinný je v dome udržiavať ticho, aby nevyrušovali susedov hlasnou hudbou a zábavou.
6. Majiteľ musí zamedziť pobytu podozrivých osôb v nevestinci.
7. Okná z nevestinca smerom do ulice musia mať záclony. Prostitútky sa nemôžu ukazovať v oknách, priestupky bude trestať policajný úrad.
ilustračný obrázokilustračný obrázok
8. Majiteľ nevestinca prísne dbá, aby nevestinec nenavštevovali mladíci a študenti. Keď sa sem dostavia, musí ich vykázať.
9. Čeľadníčky v dome nemôžu zarábať svojim telom.
10. Majiteľ nevestinca nemôže zadržiavať nehnuteľnosti prostitútky, najviac 10 forintov dlžoby.
11. Majiteľ nevestinca musí pod ťarchou potrestania povoliť odchod prostitútky z nevestinca a to ohlásiť policajnému úradu.
12. Majiteľ musí pre prostitútky zaistiť ubytovanie, stravovanie, kúrenie, svietenie, lekárske prehliadky, pranie bielizne – za to môže mesačne prijať najviac 40 forintov.
13. Zárobky dostávajú prostitútky každý týždeň.
14. V prípade, že príjem prostitútky nedosiahne výšku nákladov za jej poskytnuté služby, nemôže od nich pýtať peniaze navyše.
15. Majiteľ nevestinca je povinný každú stredu a sobotu zaistiť lekársku prehliadku prostitútok. Za každú lekársku prehliadky platí lekárovi 50 kr.
16. Počas menštruácie a deň potom nesmie prostitútka vykonávať činnosť a musí jej umožniť okúpanie.
17. Pre návštevníkov musí byť na každej izbe glycerín, čistý olej, mydlo, vlažná a teplá voda.
18. Majiteľ nevestinca je povinný mať v dome niekoľko umývadiel, vaní a sprchy. Sediace vane používať každý deň, vaňu aspoň dvakrát mesačne.
19. Pri chorobe prostitútky musí mať pre ňu majiteľ osobitnú miestnosť.
20. Majiteľ nevestinca musí evidovať zárobky prostitútok a pri príchode prostitútky zaplatiť 1 forint u policajného kapitána
21. Porušenie hociktorého domáceho poriadku nevestinca bude majiteľ potrestaný finančnou pokutou od 5 do 50 forintov. Pri opakovaní priestupku dvojnásobnú finančnú pokutu, prípadne stratu možnosti podnikania.
V Lučenci, 5. mája 1880.