Evropská komise zjistila, že internetové pirátství téměř neškodí, a nechala si to pro sebe | Hospodářské noviny (IHNED.cz)

http://ihned.cz/tech-internet/c1-65892520-evropska-komise-zjistila-ze-internetove-piratstvi-temer-neskodi-a-nechala-si-to-pro-sebe

„Celkově výsledky nenabízejí přesvědčivý statistický důkaz ztráty prodejů způsobené porušováním autorských práv na internetu. To nutně neznamená, že pirátství nemá žádný vliv, ale pouze to, že statistická analýza neprokazuje s dostatečnou spolehlivostí existenci takového efektu.“

Shrnutí analýzy vlivu internetového pirátství, kterou si objednala v roce 2014 Evropská komise, hovoří jednoznačně. I když přibližně polovina dospělých a 72 procent dětí a mladistvých v Evropské unii nějakým způsobem na internetu porušilo autorské zákony, nevzniká tak majitelům copyrightu výrazná ekonomická škoda. Výjimkou jsou nejúspěšnější filmy. I v jejich případě se ale dá odhadovat ekonomická ztráta na 5 procent tržeb.

Malý vliv na prodeje vychází zejména z neochoty uživatelů potenciálně platit za obsah chráněný autorskými zákony, takže by ani v případě nedostupnosti pirátských verzí tržby vlastníků práv nevzrostly. U hudby a videoher má podle studie pirátství dokonce pozitivní vliv. V případě hudby například díky prodejům lístků na živá vystoupení.

Studie ukazuje, že už v roce 2014, kdy proběhl sběr dat, více uživatelů stahovalo nebo streamovalo hudbu, knihy i videohry legálně. U filmů a televizních seriálů legálně sledovalo obsah na internetu 46 procent respondentů, nelegálně pouze 35 procent. U stahování filmů byly nelegální způsoby o jeden procentní bod oblíbenější než ty legální. Studie ukazuje také výraznou neochotu uživatelů platit požadované částky za zhlédnutí nebo koupi filmů. Nejochotnější jsou platit tržní ceny za knihy.

Autoři studie upozornili také na rozdíly mezi bohatšími a chudšími zeměmi EU. Studie probíhala v Německu, Velké Británii, Španělsku, Francii, Polsku a Švédsku. Polsko a Španělsko vykázaly výrazně vyšší míru pirátství.

Na existenci třísetstránkového dokumentu, který poukazuje na malý ekonomický vliv „internetového pirátství“, upozornila poslankyně EP za německou pirátskou stranu Julia Reda.

Poslankyně předestírá i důvod, proč Evropská komise studii za dva roky od jejího převzetí od společnosti Ecorys nezveřejnila: Výsledky neodpovídají tradičnímu vnímání internetového „pirátství“. Upozorňuje přitom na aktuální návrh Evropské komise, který by přinutil velké internetové firmy instalovat software monitorující veškerý nahrávaný obsah s cílem zkontrolovat, zda neporušuje autorská práva. Tento návrh přitom EK obhajuje právě ekonomickými ztrátami spojenými s internetovým pirátstvím.