Neexistuje žádné spojení mezi imigrací a zvýšenou kriminalitou, uvádí velká americká studie — ČT24 — Česká televize

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2035333-neexistuje-zadne-spojeni-mezi-imigraci-a-zvysenou-kriminalitou-uvadi-velka-americka

Když dojde na téma imigrace, téměř vždy se jako argument proti uvádí zvýšená míra kriminality mezi nově příchozími. Studie z University of Buffalo se pokusila odpovědět na otázku, jaká je mezi nimi souvislost.
Vědci svůj výzkum zveřejnili ve studii publikované v odborném časopise Journal of Ethnicity in Criminal Justice. Vychází z něj, že mezi růstem kriminality a imigrací neexistuje žádné prokazatelné spojení. Naopak se zdá, že v některých oblastech je korelace mezi imigrací a úbytkem některých druhů kriminality.

„Náš výzkum přináší silné a stabilní důkazy, že průměrně napříč americkými metropolitními oblastmi neexistuje spojení mezi kriminalitou a imigrací,“ uvedl Robert Adelman, profesor sociologie na University of Buffalo a současně hlavní autor práce. „Výsledky ukazují, že imigrace nezvyšuje počet přepadení a počet loupeží, vloupání, krádeží a vražd je v místech s vyšší mírou imigrace dokonce nižší. Čísla jsou velmi jednoznačná.“ Je samozřejmě možné, že v jiných částech světa budou výsledky odlišné, ve Spojených státech jsou ale čísla jednoznačná. 

Rozhodnutí na základě faktů

Podle Adelmana je důležité, aby veřejnost znala fakta – a právě jeho práce je přináší. „Empirické důkazy v této studii a dalších souvisejících výzkumech ukazují jen malou podporu pro myšlenku, že více přistěhovalců vede k většímu množství trestných činů.“

Předchozí studie založené na počtu zadržených a počtu žalob ukázaly, že cizinci mají menší pravděpodobnost, že způsobí trestný čin než rodilí Američani. Pro novou studii opustili autoři sledování jednotlivých záznamů o imigrantech, ale soustředili se na větší vzory imigračních procesů v řadě amerických komunit – zjišťovali tak, jestli mohou být tyto vzorce nějak provázané například s menším množstvím ekonomických příležitostí nebo tím, že původní zaměstnanci kvůli imigrantům přicházejí o práci.

Vědci studovali záznamy o 200 městských částech v USA a ty porovnávali s databázemi FBI – to vše v období 40 let mezi lety 1970–2010. „Důkazy jsou jasné,“ uvádí Adelman. „Netvrdíme, že imigranti nejsou zapojeni do kriminality. Ale vysvětlujeme, že komunity, které nejvíce postihuje příliv imigračních vln, nezažívají odpovídající vzrůst jakéhokoliv typu kriminality. A v mnoha případech byl v řadě takových komunit doložen úbytek kriminality nebo její stagnace.“

Podle Adelmana je vztah mezi imigrací a kriminalitou velmi složité téma. Uvítal by, kdyby se mu věnovalo více vědců a více detailních studií popisovalo přesné dopady na imigranty i původní populace. Získané údaje jsou způsob, jak nestranně informovat o opravdových rizicích imigrace – a ne je zamlčovat nebo naopak přehánět. „Myslím, že tento výzkum je důležitý, protože politická rozhodnutí by měla vznikat na základě faktů, nikoliv ideologicky a ve snaze démonizovat některé druhy americké populace, aniž by to cokoliv dokládalo.“