muslimizacia Lenka Benešová – OK, tak si to shrňme. V České republice žije cca…

OK, tak si to shrňme. V České republice žije cca 20 tisíc muslimů, což
je 0,2 % obyvatel ČR. V Evropě žije zhruba 30 mil. muslimů, což vzhledem
k evropské populaci (503 mil) odpovídá cca 6 %. Abychom dosáhli
evropského průměru, muselo by k nám přijít 600 tisíc muslimů. To je
celkem hodně, žejo? A mám se zmínit o Ruské federaci? Chcete? OK, tak
abychom dosáhli průměru muslimského obyvatelstva, jako mají Rusové,
muselo by k nám dorazit, světe drž se, 1 100 000 muslimů! Takže o
„islamizaci českých škol“ může mluvit jen úplně vymaštěnej pablb –
úroveň češtiny v „apelu“ charakteristice plně odpovídá.

moslim,migrant