Takto sa buduje a šíri nenávisť.

http://hoaxmap.org/index.html

Takto sa buduje a šíri nenávisť.

Mapa ukazuje miesta, na
ktorých sa mali odohrať incidenty spôsobené utečencami. Každý špendlík
naznačuje lokáciu, stručne incident sumarizuje,
a obsahuje link na
zdroj z médií v ktorých sú uvedené hoaxy vyvrátené. Len v Nemecku je
takýchto lokácií 187, uvádza Sueddeutsche Zeitung. V niektorých
prípadoch sa jedná o skutočné udalosti, ktoré sa často dostali na
sociálne siete, postupne informácie o nich deformované či vytiahnuté z
kontextu. Mnohé „príbehy“ boli vymyslené úplne.

The map pinpoints locations where supposed incidents or crimes are said
to have taken place, noting the date alongside a brief summary. It then
provides a link to a subsequent news report in which the claims have
been investigated and found to be false. There are 187 points marked
across Germany so far, the Sueddeutsche Zeitung newspaper reports. While
sometimes the original stories – which often go viral on social media –
are the result of information being taken out of context, often they
are completely made up, the website notes.

https://www.facebook.com/groups/1507022686274713/permalink/1547362028907445/