Kto financuje Slovenke think-tanky

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2015/cislo-42/kto-financuje-think-tanky.html
tags:neziskovky,verejná mienka,ineko,iness,aliancia fair
play,transparency international,health policy institute-HPI,