Alternativa zdola vydala dobrú publikáciu o participatívnom rozpočte na Slovensku, v ČR a iných krajinách.

“ Participativní rozpočet si zaslouží naši pozornost nejen proto, že „inovace“ jsou dnes slovem módním a participativní rozpočet je považován za demokratickou inovaci. Nebo proto, že za rozšiřováním PR stojí také doporučení autoritativních mezinárodních institucí, jako jsou Organizace spojených národů (UN-Habitat) nebo Světová banka. Ty považují PR za modelový‘ příklad demokratického vládnutí.Jmenujme alespoň několik dalších důvodů, proč se o participativní rozpočet má smysl pokoušet a usilovat o jeho zavedení:
* Sociální – posílení komunit a podpora komunitních organizací
* Politický – zvyšování politické legitimity a přímé demokracie
* Manažerský – přehlednost a efektivita
* Vzdělávací, osvětový – aktivní a demokratické občanství“

http://participativnirozpocet.cz/node/75