prokurátor Jaromír Čižnár kritizoval postup ministra zdravotníctva Viliama Čisláka

Via Iuris,Čižnár,Wega ms,ultrazvuk,ct,

http://www.viaiuris.sk/aktualne/548–nevysetrovat-a-neinformov.html
Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v televízii Markíza kritizoval postup ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, ktorý sa obrátil na Generálnu prokuratúru s trestným oznámením vo veci nákupu ultrazvukov Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach. O kauze pred dvoma týždňami informovala VIA IURIS spolu s týždenníkom .týždeň. Košická nemocnica ešte v roku 2013 nakúpila štyri ultrazvuky od firmy WEGA MS v celkovej hodnote 375 tisíc eur, pričom porovnateľné prístroje nakúpila česká nemocnica vo Vsetíne o desiatky tisíc eur lacnejšie. Hoci si súťažné podklady prevzalo 13 firiem, ponuku napokon predložila len WEGA MS. Ostatné firmy spochybňovali diskriminačne nastavené kritériá, avšak neúspešne. Podobným spôsobom bola firma WEGA MS úspešná aj v ďalších slovenských nemocniciach.

Generálny prokurátor však odmieta, že by sa týmto problémom mala prokuratúra zaoberať. Nesúhlasí totiž s postupom, ktorý zvolil minister zdravotníctva, keď podal vo veci nákupu ultrazvukov trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR. Generálny prokurátor Čižnár v reportáži poukazoval na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) alebo Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) a tvrdil, že až „ak tieto orgány dospejú k záveru, že tam bolo niečo porušené, tak to potom posúvajú k nám“.

Uvedené stanovisko generálneho prokurátora nemá oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky. Jednou zo základných zásad trestného konania je zásada oficiality, a teda povinnosť orgánov činných v trestnom konaní povinne konať z vlastnej iniciatívy tak, aby bol splnený účel trestného konania. Zákon nepredpokladá predkvalifikovanie alebo predbežné preverenie skutku inými kontrolnými orgánmi ako napr. ÚVO alebo NKÚ. Naopak, predpokladá, že polícia a prokuratúra budú riadne a plnohodnotne vykonávať svoje kompetencie v každom prípade, keď sa o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že sa stal trestný čin dozvedia. Pritom nie je podstatné, či sa tak stane na základe trestného oznámenia alebo aj z médií.

Vyhýbavý postoj prokuratúry k preverovaniu uvedeného prípadu podľa nás zapadá do celkového obrazu nedostatočného vyvodzovania zodpovednosti v kauzách prerastania biznisu do politiky. Príkladom je aj nákup CT v Piešťanoch. Polícia začala vec preverovať pred siedmimi mesiacmi a o ďalších nových skutočnostiach odmieta informovať médiá aj verejnosť. Na žiadosti redaktorov časopisu .týždeň polícia a prokuratúra neposkytla ani základné informácie o trestnom konaní. Takýto postup prokuratúry však nie je ojedinelý. …