Pár detailov – Dôchodkový systém v Nemecku

https://dennikn.sk/blog/dochodkovy-system-v-nemecku
Peter Cmorej

Nemecký dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch. Prvý pilier je štátny priebežne financovaný systém. Druhý pilier v nemeckej terminológii znamená zamestnávateľské penzijné schémy. Zakladá sa na iniciatíve zamestnávateľov. Účasť na systéme je obyčajne dobrovoľná, zriedkavo sa vyskytujú povinné systémy založené na kolektívnych zmluvách. Napríklad vo verejnom sektore sú týmto systémom krytí všetci zamestnanci. Tretí pilier znamená rôzne formy individuálneho sporenia.

Na celkovom dôchodku súčasného dôchodcu sa tretí pilier podieľa asi 22%, podiel 8% má druhý pilier a dominantný význam má prvý pilier, 70%[1] [2]. Existenčná závislosť dôchodcov od štátneho pilieru je problém, ktorý si nemecká vláda uvedomuje. Nemecký systém je už niekoľko rokov technicky v stave bankrotu: už v roku 2001 musela byť zhruba pätina jeho výdavkov dotovaná príjmami z dane z pridanej hodnoty[3]. Výdavky na dôchodkový systém sú vo výške 11,3 % HDP[4] a miera náhrady príjmu sa dlhodobo znižuje. Naopak, odvodové zaťaženia sa zvyšuje. Nemeckí politici už dlho hovoria o vybudovaní dodatočného piliera na kapitalizačnom základe.

Podľa prieskumov je drvivá väčšina mladých Nemcov zmierená s faktom, že budú mať nízky štátny dôchodok. Vlastné finančné zabezpečenie je tak  pre mladých občanov veľmi dôležité[5]. Aj preto je miera úspor nemeckého obyvateľstva pomerne vysoká. V roku 2011 tvorili úspory nemeckého obyvateľstva 181,8 % HDP[6]. Podobné dôchodkové systémy, s rovnakými problémami nájdeme napríklad v Rakúsku alebo vo Francúzsku.
Axiómy, fakty a tézy

    Príbehy o bezstarostných nemeckých dôchodcoch sú minulosťou. Mladí Nemci od štátu veľa nedostanú.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

 

[1] spracované podľa: M.E.S.A.10 (2002): „Analýza dôchodkového systému v SR“. Bratislava: M.E.S.A.10, str. 21, dostupné: http://www.petergonda.sk/upload/pdf/analyza_doch_systemu.pdf, dňa 14.6.2011

[2] OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries“. OECD Publishing, ISBN 9789264203938, dostupné: http://www.oecd.org/germany/OECD-PensionsAtAGlance-2013-Highlights-Germany.pdf, dňa 30.4.2015

[3] KOHOUT, Pavel (2004): Velký průběžný důchodový omyl, http://finweb.ihned.cz/c1-14663050-pavel-kohout-velky-prubezny-duchodovy-omyl, dňa 3.4.2011, vlastný preklad

[4] OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries“. OECD Publishing, ISBN 9789264095236, dostupné: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013/germany_pension_glance-2013-57-en, dňa 13.5.2015

[5] spracované podľa: GOLA, Petr (2010): Důchodové podmínky v Německu, http://www.investujeme.cz/clanky/duchodove-podminky-v-nemecku/, dňa 12.6.2011

[6] Eurostat, dostupné:  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Table_Households_financial_assets_as_a_percentage_of_GDP,_2007-2011.png, dňa 16.5.2015