Utecenci – slovensko a okolie

https://dennikn.sk/147589/zo-slovenska-utieklo-milion-emigrantov/

Zo Slovenska utieklo milión emigrantov, teraz má problém prijať 785 utečencov

Za 150 rokov utekali z dnešného územia Slovenska státisíce ľudí. Väčšinou pred chudobou a diktatúrami. Dnes utečencov odmietame, i keď sú ich iba stovky.
Juraj Koník
31. máj 2015 16:01   

Len v troch veľkých emigračných vlnách odišlo zo Slovenska za posledných 150 rokov asi milión obyvateľov, prijali ich zväčša na Západe. Aj dnes žijú státisíce občanov Slovenska v bohatších západných krajinách, len v Česku, Veľkej Británii, Nemecku a Rakúsku ich pracuje či študuje okolo štvrť milióna. Slovensko má však teraz problém prijať 785 utečencov.
Koniec 19. storočia

Prvá veľká vlna, veľká väčšina do USA. Neexistujú štatistiky od úradov v Uhorsku, podľa údajov amerických prístavných úradov však v rokoch 1880 až 1898 z Uhorska odišlo do USA vyše 380-tisíc ľudí. Nie je presne jasné, koľko z nich odišlo zo Slovenska. No neskoršie štatistiky ukázali, že zo všetkých uhorských emigrantov bola zhruba štvrtina z územia Slovenska. Po takomto prepočte zo Slovenska mohlo odísť vyše 100-tisíc emigrantov.

Koniec Uhorska: 1899 až 1918

V amerických štatistikách už evidovali aj národnosť a tak jasne vieme povedať, že odišlo 480-tisíc obyvateľov z územia Slovenska. Najviac v roku 1907, 47-tisíc. Aj v tomto období ešte prevažná väčšina emigrantov z Uhorska odchádzala do Spojených štátov, americké údaje sú veľmi blízko k celkovému počtu emigrantov.
Za Československej republiky

Emigráciu pribrzdila prvá svetová vojna a kvóty USA. Slováci tak viac smerovali do Kanady aj do iných krajín. Demografi a sociológovia už z tohto obdobia majú údaje o emigrácii obyvateľov Slovenska do krajín celého sveta, nielen do USA. Počas existencie prvej Československej republiky emigrovalo takmer 205-tisíc obyvateľov Slovenska.

Výskumníci nevedia presne povedať, koľko ľudí utieklo zo Slovenska počas druhej svetovej vojny. Krátko po nej prišla ďalšia vlna emigrácie – po komunistickom prevrate v roku 1948. V rokoch 1948 až 1950 podľa tajnej správy vtedajších ministrov vnútra ušlo 23-tisíc občanov Československa. Presný údaj za obyvateľov Slovenska nie je.
Invázia v auguste 1968

Ďalšia veľká emigračná vlna prišla po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. V rokoch 1968 až 1970 odišlo podľa niektorých odhadov až vyše stotisíc obyvateľov krajiny. Z toho pomerne málo zo Slovenska – podľa archívov ŠtB vyše 11-tisíc.
Emigrácia spolu za komunizmu

Nelegálna emigrácia z komunistickej ČSSR bola neprístupným údajom. Až dlho po Nežnej revolúcii odborníci poskladali počty ľudí, ktorí utiekli za hranice. V rokoch 1948 až 1989 emigrovalo z územia Slovenska spolu 126 – až 136-tisíc ľudí. Utekali do Škandinávie, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie aj USA a Kanady.
Odchod za prácou a štúdiom

Obyvatelia Slovenska stále odchádzajú za prácou a štúdiom na západ, najčastejšie do Česka, Veľkej Británie, Nemecka a Rakúska. V roku 2013 bolo len v týchto štyroch krajinách 238 308 občanov Slovenska.

Utečenci

Slovensko má podľa kvóty Európskej komisie prijať 785 utečencov.

Hlavný zdroj: Milan Bahna: Migrácia zo Slovenska po vstupe do EÚ