Koľko stoja pacienti slovenské poisťovne

http://ekonomika.sme.sk/c/6972934/najdrahsi-pacient-stal-vyse-miliona-eur-za-koho-platili-poistovne-najviac.html

Štátnu poisťovňu, ktorá má najviac poistencov a dvojtretinový podiel na trhu, stoja na liekoch veľa najmä mladí pacienti.

Z piatich, ktorí vlani užívali najdrahšie lieky, mal len jeden viac ako 20 rokov.