Archív značiek: vaccination

V prospech MMR vakciny

V prospech MMR vakciny:

V roku 1998 bola publikovaná štúdia Wakefield-a, ktorú všetci určite dobre poznáte. Kvôli humbuku okolo nej v Anglicku a Wales-e výrazne poklesla preočkovanosť MMR vakcínou (tzv. Wakefield faktor), nahromadili sa neočkovaní jedinci, a následkom toho vznikli lokálne epidémie osýpok a mumpsu (presne podľa teórie kolektívnej imunity). Následky Wakefield faktoru vidíme ešte stále. Na prelome rokov 2012-2013 bola vo Wales-e lokálna epidémia osýpok, ktorá zasiahla najmä jeho južnú časť – oblasť Swansea (viz video). Vo Wales-e bolo hlásených 1202 prípadov, z toho 88 hospitalizovaných a 1 smrť. Z 432 analyzovaných prípadov, 20 dostalo 1 dávku MMR-ky, 31 dostalo 2 dávky. Efektivita vakcíny bola 97% u očkovaných 1 dávkou vakcíny, 99% u 2 dávok (podobne, ako udáva CDC). Predstavitelia verejného zdravotníctva na epidémiu odpovedali mimoriadným očkovaním zameraným na nedostatočne očkovaných/ neočkovaných jedincov. Odozva bola väčšia, ako čakali. zdroj: http://www.his.org.uk/files/9213/8442/3157/FINAL_MEASLES_OCT_REPORT.pdf

video: https://www.youtube.com/watch?v=MF8Xl7pEdZc
backlink: https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie/posts/271759473018289
kyb: https://kyberia.sk/id/7691974
Moja diskusia: https://plus.google.com/u/0/117291398209927859197/posts/3jiwKqLfESJ

Pár poznámok ku kolektívnej imunite

Pár poznámok ku kolektívnej imunite – 2. časť
http://www.hbockovanie.blogspot.sk/2014/06/par-poznamok-ku-kolektivnej-imunite-2.html

V mojom starom blogu som už uviedol dobrý príklad kolektívnej imunity (KI) (10). Tu sú ďalšie 2 – outbreaky (lokálne epidémie) osýpok a  detskej obrny v Holandsku v oblasti, kde žijú konzervatívni protestanti (na mape tzv. Bible belt, Biblický pás (21)), u ktorých je preočkovanosť nedostatočná.
Osýpky (spalničky, measles, morbilli)
Od 1. mája do 28. augusta 2013 bolo v Holandsku hlásených 1226 prípadov osýpok. 97% prípadov bolo neočkovaných, väčšina pochádzala z Bible beltu. 1 encefalitída (zápal mozgu) – neočkovaný, 9-ročný chlapec; 90 pneumónií (zápal pľúc), 66 otitis media (zápal stredného ucha). 82 boli hospitalizovaní, žiadne úmrtie (11).
Z obrázku č. 1 je vidieť, že najviac prípadov bolo v Bible belte, kde nie je dostatočná preočkovanosť (menej než 95, 90 a niekde aj menej než 80%). Oveľa menej prípadov sa vyskytlo v oblastiach s dostatočnou preočkovanosťou (nad 95%). Na mapkách je dobre vidieť efekt KI. V oblastiach, kde je dostatočná preočkovanosť, sa nachádza niekoľko stotisíc neočkovaných. Neochoreli, lebo boli disperzovaní (rozptýlení) medzi očkovanými, ktorí ich chránili. Ak by vakcína, resp. KI nefungovala tak, ako to tvrdia antivaxeri, bola by z toho celoštátna epidémia podobne, ako to bývalo pred zavedením očkovania. Nebola.