Čo robiť ak je motorkár / auto v CHKO

http://www.wolf.sk/sk/dolezite-informacie/postupy-navody/ako-na-motocyklistov-v-lese
http://kyberia.sk/id/7229124

Neoprávnený pohyb motorovými vozidlami (terénne motorové vozidlá, motorky, štvorkolesové motorky, snežné skútre a iné.) je na Slovensku trestným činom (§ 305 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov), a tak sa k nemu treba aj chovať. Pre istotu si však naštudujte usmernenie ministerstva pôdohospodárstva, v ktorom sa píše, kto je oprávnený v lese legálne jazdiť na motorových vozidlách a ako sa má preukazovať.

Usmernenie (2,02 MB) + príloha (2,2 MB)

Na odstránenie tohoto negatívneho javu z našich lesov nestačí len nadávať a písať osvetové články. Tak ako nikto nezapochybuje o tom, že vraždu treba polícii nahlásiť, tak treba bez váhania nahlasovať aj trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov „motorovým vozidlom“ v našich lesoch. Problém, ktorý nie je oficiálne zaznamenaný na papieri, neexistuje a čo sa od kompetentných (polície) jasne nepožaduje, to robiť nebudú (hlavne ak je to verejnoprospešného charakteru).

Preto ak v lese alebo na lúke (neupravený terén, lesná i poľná cesta) natrafíte na motocyklistov, je potrebné konať napríklad takto:

Zaistiť maximum dôkazov. Nafotiť motocyklistov a ich stroje najlepšie ako sa dá (hlavne poznávacie značky alebo aspoň typ stroja). Čo najpodrobnejšie zaznačiť miesto stretnutia a predpokladanú trasu do mapy.
V prípade, že sa vám podarí týchto ľudí zastaviť, treba ich upozorniť, že sa svojou činnosťou dopúšťajú trestného činu. Pokúste sa ich legitimovať a odfotiť bez prilby a masky. Tento bod je „nepovinný“.
Hneď po stretnutí s motocyklistami zavolať na číslo 158 a nahlásiť všetky známe skutočnosti k tomuto trestnému činu. Požiadať políciu o výjazd na miesto, kde motorky smerujú alebo podľa vás budú smerovať. Najčastejšie sa motocyklisti zastavujú napríklad na horských chatách, v dedinských „krčmách“ a penziónoch, prípadne v iných pohostinstvách. Presný čas vášho telefonátu na políciu (158) si zapíšte.
Hneď, ako je to možné, spíšte všetky získané informácie o spáchanom trestnom čine na papier a priložte k tomu fotografie na CD nosiči. Nezabudnite pritom uviesť, že ste na danú skutočnosť upozornili aj na čísle 158 (treba uviesť dátum a čas). Uveďte aj to, o čo ste počas telefonátu políciu žiadali. V závere tohto podnetu požiadajte o písomné informovanie o priebehu a výsledkoch šetrenia daného prípadu. V závere listu uveďte, že tento dokument ide aj na vedomie LZ VLK v Tulčíku a určite nám ho pošlite (podľa možností aj s priloženými fotkami). LZ VLK sa raz ročne bude oficiálne informovať o výsledkoch šetrenia týchto i iných prípadov. Podnet pošlite doporučenou poštou na adresu: Prezídium Policajného zboru, úrad justičnej a kriminálnej polície, odbor kriminálnej polície, oddelenie ekonomickej a environmentálnej kriminality, Račianska 45, 812 72 Bratislava.