Firmy, transparentnosť

Transparency international, projekt hodnotenia transparentnosti firiem:

http://firmy.transparency.sk/sk/sets/firms2012/rank

1 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 % 74 % 52 % 40 % 100 % 0 % 65% B+
2 Rozhlas a televízia Slovenska 83 % 86 % 42 % 100 % 0 % 0 % 64% B
3 Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 50 % 71 % 72 % 40 % 63 % 0 % 58% B-
4 Lesy Slovenskej republiky, š.p. 47 % 67 % 68 % 80 % 63 % 0 % 57% B-
5 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. 64 % 93 % 44 % 0 % 0 % 60 % 57% B-