vyska socialnych davok

https://kyberia.sk/id/8965576

Je to 68,80€ pre jednotlivca, pričom najčastejším poberateľom dávky v hmotnej núdzi je na Slovensku práve jednotlivec.

Pokiaľ sú deti, rastie (t.j. v prepočte na osobu klesá) to takto:
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/vyska-pomoci-hmotnej-nudzi/davka-hmotnej-nudzi.html

Ďalej existuje príspevok na nezaopatrené dieťa: 19,30€.

Na príspevok na bývanie majú nárok len ľudia, ktorí majú legálne bývanie (čiže osadníci nie).

Ak sú deti školopovinné a nemajú problémy s dochádzkou, existuje ešte prídavok na dieťa (25,88€), ale ten sa priznáva bez ohľadu na príjem rodiča, takže toto by sa závidieť nemuselo (jedine zo strany bezdetnych, heh).

Potom existuje ešte daňový bonus na dieťa (odstupňovaný podľa veku, začína na 43€ a klesá), ktorý sa priznáva všeobecne, čiže by sa to tiež nemuselo závidieť, a jeho prípadná kompenzácia, pokiaľ sa o nezaopatrené dieťa stará ekonomicky neaktívna osoba, vo výške 12,14€.