Európa po vojne: blúdiaci ľudia, krutosť a bezprávie

https://dennikn.sk/124980/europa-po-vojne-bludiaci-ludia-krutost-a-bezpravie/?ref=pt

Vzápätí po oslobodení – ktoré sa v rôznych častiach Európy odohralo
v rôznom čase – sa podobné udalosti odohrávali denne a v masovom
meradle. Túžba po pomste nemala žiadnu prekážku k naplneniu. Vojna
nezničila len budovy a cesty, ale aj inštitúcie, právo, autority
a morálku.

Britský historik Keith Lowe zhromaždil množstvo podobných udalostí
z povojnového obdobia a pátral po ich príčinách a následkoch. Mal pocit,
že historici toho obdobia zatiaľ nevytvorili ucelený obraz rozvratu,
v ktorom sa ocitol kontinent po 2. svetovej vojne. K 70. výročiu jej
konca napísal knihu, ktorá takú ambíciu má. Nazval ju Krutý kontinent
(Savage Continent) a pripomína aj hrôzy, ktoré po vojne páchali
obyvatelia Československa.

“Ak sa máme dozvedieť pravdu o našej minulosti, alebo náležite
porozumieť svetu, v ktorom dnes žijeme, musíme sa postaviť čelom k týmto
udalostiam,” píše Keith Lowe.