Dr. Buda Béla: A szexualitás modern elmélete, Tankonyvkiado, Budapest 1974 (slovenský preklad Neprebádané tabu)

O tom ako sa „iba práve teraz skazila celá spoločnosť“, a „za našej generácie to bolo všetko ešte dobré“ (kniha má 40 rokov, a hovorí o knihách z pred 70 rokov):

I. Dejiny výskumu sexuálneho správania

… diela o sexuológii na rozmedzí 19. a 20. storočia:
Predsa len mali podiel na odhalení anachronistickej morálky, a to práve uverejnením množstva starých kresieb a opisom erotických udalostí európskych dejín. Zverejňované materiály otriasli falošným náhľadom, ktorý vznikol na základe opisov „úradných“ dejín morálky predchádzajúcich storočí. Dosť rozšírený bol v tom čase názor, že pokles morálky – presnejšie jej viditeľný poles – bol výsledkom moderných čias.

Toto obdobie bolo okrem toho aj obdobím kultúrno-pesimistických názorov. Vznikla v ňom protimestská filozofia, oplakávajúca čistú, mravnú dedinu. Ujímalo sa tvrdenie, že civilizácia sa ženie do záhuby práve „vďaka“ katastrofálne uvoľneným mravom. Bolo to obdobie Spenglerovej „Záhuby Západu“ a Ortegovej „Vzbury más“. Pseudo-vedecká literatúra, ktorá zod čias Magnusa Hirschfelda s obľubou používala názov „sexuológia“ alebo „sexológia“, vyniesla na provrch erotický materiál kresieb a rytín dávnych storočí, erotickú poéziu, zakázané romány a novely. Podala obraz o pravej morálke „čistého stredoveku“, v ktorom prekvitala prostitúcia, pokukázala na veľký počet nemanželských detí, uvoľnený sexuálny život mocipánov atď. Zozbierala údaje o rýchle sa šíriacom syfilise, o existencii perverzných sexuálnych zvykov, o zmenách sexuálnych zvykov, o zmenách sexuálnych mravov a o ich variabilite.

tags: psychologia,sexualita

Neprebádané tabu-Dr_Buda Bela_1974.pdf (nizka kvalita, 2,5mb)

20160113_181630