Archív kategorií: obmedzovanie

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Po dlhých rokoch diskusií prijal Európsky parlament a Rada smernicu č. 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Prečo by Vás to malo zaujímať? No pretože podľa tejto smernice by ste mali mať právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zahraničí a Vaša poisťovňa by ju mala uhrádzať do výšky cien na Slovensku. Ficova vláda sa rozhodla inak.

http://tiborhlavaty.blog.sme.sk/c/331400/Fico-nedovoli-liecbu-v-zahranici-napriek-smernici-EU.html

http://kyberia.sk/id/7226070