Why does switching to the tty give me a blank screen?

http://askubuntu.com/questions/162535/why-does-switching-to-the-tty-give-me-a-blank-screen?rq=1

This is usually caused because the graphical text-mode resolution set at boot up is not compatible with your video card. The solution is to switch to true text-mode by configuring Grub appropriately:

 1. Open the terminal with Ctrl+Alt+T
 2. Paste the below, and enter your password when asked:

  sudo sed -i -e 's/#GRUB_TERMINAL/GRUB_TERMINAL/g' /etc/default/grub 
 3. Then type sudo update-grub

 4. Reboot and the virtual terminals should now work.

2014-08-20 20:50:52
Comment – test – blank screen

Why does switching to the tty give me a blank screen?

http://askubuntu.com/questions/162535/why-does-switching-to-the-tty-give-me-a-blank-screen?rq=1

This is usually caused because the graphical text-mode resolution set at boot up is not compatible with your video card. The solution is to switch to true text-mode by configuring Grub appropriately:

 1. Open the terminal with Ctrl+Alt+T
 2. Paste the below, and enter your password when asked:

  sudo sed -i -e 's/#GRUB_TERMINAL/GRUB_TERMINAL/g' /etc/default/grub 
 3. Then type sudo update-grub

 4. Reboot and the virtual terminals should now work.

2014-08-20 20:50:52
Comment – test – blank screen

Koľko stoja pacienti slovenské poisťovne

http://ekonomika.sme.sk/c/6972934/najdrahsi-pacient-stal-vyse-miliona-eur-za-koho-platili-poistovne-najviac.html

Štátnu poisťovňu, ktorá má najviac poistencov a dvojtretinový podiel na trhu, stoja na liekoch veľa najmä mladí pacienti.

Z piatich, ktorí vlani užívali najdrahšie lieky, mal len jeden viac ako 20 rokov.

Aj chodec môže ublížiť vodičovi, ak mu vbehne pred auto

Aj chodec môže ublížiť vodičovi, ak mu vbehne pred auto

Píše advokát Ivan Javor, venuje sa právu súvisiacemu s dopravnými nehodami
http://auto.sme.sk/c/6963690/aj-chodec-moze-ublizit-vodicovi-ak-mu-vbehne-pred-auto.html

Dopravné nehody medzi vozidlami a chodcami na priechodoch pre chodcov sú v médiách často príliš jednostranne prezentované. Zvyčajne počúvame, že nehodu zavinil vodič vozidla, pretože chodec prechádzal po priechode pre chodcov.

Nemôžem súhlasiť s takouto prezentáciou. Bez zohľadnenia okolností vzniku a priebehu takejto nehody nie je možné tvrdiť, že na priechode pre chodcov je vždy „na vine“ vodič vozidla.

Z konkrétnych povinností jednoznačne vyplýva, že chodec prechádzajúci cez cestu mimo priechodu pre chodcov nesmie vodičov ani len obmedziť.

Pri prechádzaní po priechode pre chodcov chodec môže vodičov obmedziť. Môže teda od vodičov vyžadovať, aby plynule a nie náhle zmenili smer a rýchlosť jazdy. Chodci však nesmú vodičov ohrozovať, teda nútiť ich náhle, nebezpečne brzdiť a meniť smer jazdy.

Pripomínam, že vodiči vozidiel sú povinní dať prednosť chodcom prechádzajúcim po priechode, ale nie stojacim na chodníku mimo priechodu.

Pre úplnosť dodám, že chodec v obci vstúpi na priechod pre chodcov bezpečne vtedy, ak sa tak stane vo vzdialenosti najmenej 40 m pred prichádzajúcim osobným motorovým vozidlom jazdiacim do 50 km/h na suchej asfaltovej vozovke a asi 65 m pred nákladným vozidlom.

Pri týchto minimálnych vzdialenostiach a rýchlosti jazdy vozidiel do 50 km/h je vodič pri včasnej reakcii schopný bezpečne dať prednosť chodcom na priechode, teda bezpečne zastaviť pred chodcami pohybujúcimi sa po priechode pre chodcov.

Toto sú však iba informatívne vzdialenosti, ktoré sú závislé od typu vozidla, dĺžky reakčnej doby vodiča a povrchu vozovky (pri mokrej, zasneženej a zľadovatenej vozovke sa vzdialenosti predlžujú).

Kauza Gaulieder

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Gaulieder

Avšak 28. listopadu obdržel Ivan Gašparovič Gauliederem podepsaný dopis, v němž stálo, že se vzdává svého poslaneckého mandátu.[1] 3. prosince oznámil Gašparovič] tuto skutečnost novinářům na tiskové konferenci a zároveň sdělil, že dopis postoupil mandátnímu a imunitnímu výboru (MIV). Na druhý den přišel na Gašparovičův sekretariát další dopis od Gauliedera, ve kterém mu poslanec oznamoval, že dopis, v němž by se vzdával mandátu, nikdy nezaslal a že do ukončení volebního období se jej ani dobrovolně vzdát nehodlá.[1]