Archív kategorií: Nezaradené

Žien, ktoré si kupujú sex, pribúda. Nemajú čas na vzťahy alebo sa v nich nudia – Denník N

https://dennikn.sk/818864/zien-ktore-si-kupuju-sex-pribuda-nemaju-cas-na-vztahy-alebo-sa-v-nich-nudia/

Recepčná, ktorá pracovala v najlepších bratislavských hoteloch, zase Denníku N priznala, že o niektoré diskrétne služby sa nezaujímali len mužskí hostia. „Neverili by ste, koľko žien sa informovalo,“ spomína. Prevažovali hlavne tridsiatničky až štyridsiatničky, „často atraktívne, ani mi nepripadali výnimočne plaché alebo také, že by nemali inú možnosť ako si zaplatiť. A možno si chceli povyraziť ako muži. Spočiatku ma to šokovalo, neskôr ani nie.“

Naučil pracovať ľudí z osady. Nepotreboval ani eurofondy

https://www.aktuality.sk/clanok/504660/naucil-ich-pracovat-aj-bez-eurofondov-farmar-na-vychode-bura-limity/

Kým väčšina mladých z Hanušoviec radšej odchádza za lepším životom na západ, alebo do zahraničia, Straka zvolil opačný postup. Po štyroch rokoch cestovania po Európe sa vyštudovaný psychológ rozhodol vrátiť domov.

Trvalo to dlho, kým začal učiť Rómov farmárčiť, ale postupne prichádzajú výsledky.

„Nehovoríme, že máme univerzálne riešenie pre Rómov, len im ponúkneme možnosť, aby si niečo vypestovali a naučili sa farmárčiť,” hovorí Straka, ktorého sprevádza pri našej návšteve aj niekoľkomesačná dcéra.

I’ve Worked with Refugees for Decades. Europe’s Afghan Crime Wave Is Mind-Boggling. | The National Interest

http://nationalinterest.org/feature/ive-worked-refugees-decades-europes-afghan-crime-wave-mind-21506?page=show


A few weeks ago, the Austrian city of Tulln declared a full stop to any further refugee admissions. As the mayor made clear, that decision was aimed at Afghans, but for legal and administrative reasons it could only be promulgated in a global way. That had not been the city’s intention—to the contrary, it had just completed the construction of an expensive, brand-new facility for incoming asylum seekers, which would now, the mayor declared, be given over to another purpose. His exact words: “We’ve had it.” The tipping point, after a series of disturbing incidents all emanating from Afghans, was the brutal gang rape of a fifteen-year-old girl, snatched from the street on her way home, dragged away and serially abused by Afghan refugees.

Let’s leave aside the reprehensibility of this conduct for the moment and focus instead on its logic or lack thereof. Can these men possibly expect that their attempts will be successful? Do they actually think they will be able to rape a woman on the main street of a town in the middle of the day? On a train filled with other passengers? In a frequented public park in the early afternoon? Are they incapable of logical thought—or is that not even their aim? Do they merely want to cause momentary female hysteria and touch some forbidden places of a stranger’s body? Is that so gratifying that it’s worth jeopardizing their future and being hauled off to jail by scornful and disgusted Europeans? What is going on here? And why, why, why the Afghans? According to Austrian police statistics, Syrian refugees cause fewer than 10 percent of sexual assault cases. Afghans, whose numbers are comparable, are responsible for a stunning half of all cases.

But we are still left with a mystery. Welfare fraud is one thing: it makes a certain kind of sense, if you have no regard for rule of law or fairness and you are lazy. But why is this current cohort of Afghans making its mark as sexual predators . . . and inept, stupid ones at that? In search of an answer, perhaps we should take a closer look at the victims. We have eliminated improper attire and an unwittingly seductive manner, but might they have any other traits in common to shed light on why they became the targets of such madness? Reviewing them, one word comes to mind: fulfillment. A Turkish exchange student, happy to be advancing her education in industrial design at a good university in Vienna. A girl in a park, enjoying the sunshine. Two friends, taking their babies for a walk. A mother, enjoying a summer stroll with her two children. A contented old lady, out with her pet. Attractive, accomplished, happy, normal people . . . an unbearable sight, perhaps, to—and here I must agree with President Trump—losers. That is what he proposed we should call terrorists, and he is right. These young men, even minus a suicide vest, are losers, which has inspired them to become social terrorists.

Príčiny úmrtia

https://www.etrend.sk/gallery/article/cislo_dna-3.html?photo=122

Vnorený obrázok 1
Teroristické útoky sú navrhnuté tak, aby vniesli strach a ľudia podliehali temnému pocitu obliehania. V Európe sa zdá, že táto stratégia funguje. Vlády reagujú na sériu teroristických útokov citlivo a vynaložili už miliardy eur na obranu kontinentu. Budovy sú odolnejšie proti výbuchu, pešie promenády sa plnia barikádami a už nie je neobvyklé vidieť vojakov, ktorí hliadkujú v centre mesta.

Hrozba je naozaj reálna, ale odpoveď musí byť primeraná. Môžeme si byť istí, že teroristi v Európe opäť zasiahnu tak ako cez víkend v Londýne. Je ale dôležité mať na pamäti, že riziko smrti v dôsledku teroristického útoku je v Európe dramaticky najnižšie na planéte.

Dokonca aj v roku 2016, keď sa odohrali útoky v Nice a Berlíne, bola smrť v dôsledku terorizmu len kvapkou v mori. Portál Politico porovnal podiel obetí, ktoré zomreli pri teroristickom útoku s nehodami pri športe, horúčavami, dopravnými nehodami, samovraždami či rakovinou. Na obrázku hore je štatistika z roku 2016 v prepočte na 100-tisíc obyvateľov. Infarkt sa týka 132 ľudí na 100-tisíc obyvateľov, v prípade teroristického útoku je podiel len 0,027 človeka. Inými slovami to znamená, že je takmer 5-tisíckrát vyššia pravdepodobnosť, že zomriete na infarkt ako to, že sa stanete obeťou extrémistu. Alebo to, že vás na prechode pre chodcov zrazí auto, predstavuje o 42-násobne vyššie riziko ako teroristický čin.

Štatistika nemá podceňovať riziko útoku. Naopak, má zasadzovať terorizmus do kontextu, aby panika, ktorú teroristi hlásajú, nezvíťazila nad rozumom a slobodou Európana. Výsledkom týchto činov je potom volenie pochybných politikov a populistov, ktorí sa na útokoch priživujú.

problém UNESCO lesov: prehľad

https://kyberia.sk/id/8367893/

Evolúcia prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy

Júl 2007 – Karpatské bukové pralesy sú zapísané na zoznam UNESCO lokalít na 31. zasadaní výboru UNESCO (Christchurch, Nový Zéland)

September 2007 – jún 2010 – VLK upozorňuje štátne orgány, že neexistuje žiadna mapa lokality UNESCO, že na území sa ťaží a poľuje, že nik nevie, kde sa lokalita nachádza (oficiálne otvorenie 26. máj 2008 Morské oko, Vihorlat)

2008 – 2012 – VLK sa zúčastnil 20 správnych konaní, ktoré mali vyriešiť tento problém, navrhli sme Štátnej ochrane prírody bezplatnú pomoc pri označení hraníc, sprevádzali sme experta z Austrálie (Geoff Law), pretože Štátna ochrana prírody to odmietla (správa „Distant affinities“, popisuje problémy a navrhuje riešenia), podávame návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie, ktorá by zabezpečila ochranu časti UNESCO lokality, vstupujeme do tvorby Programov starostlivosti o les kde požadujeme označenie lokalít UNESCO a vyhlásenie lesov osobitného určenia na tomto území vrátane bezzásahového režimu, VLK sa zúčastňuje rokovania Spoločného manažmentového výboru pre lokality Svetového prírodného dedičstva Karpatských bukových pralesov Slovenska, na ktorom sme žiadali štátne orgány, aby zabezpečili ochranu UNESCO lokality

Október 2012 – VLK žiada UNESCO o zrušenie slovenskej časti lokality pre nemožnosť dodržania podmienok vyhlásenia tejto lokality za prírodné dedičstvo UNESCO
Máj 2013 – VLK žiada ministra životného prostredia, aby zabezpečil ochranu územia podľa nominačného projektu alebo aby toto územie bolo vyňaté zo zoznamu lokalít patriacich do prírodného dedičstva UNESCO

Júl 2013 – 37. zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO. UNESCO vyzýva Slovenskú republiku, aby zastavilo ťažbu v územiach prírodného dedičstva UNESCO. (Kambodža, Phnom Penh)

Október 2014 – na základe žiadosti VLK-a prichádza prvá misia zahraničných expertov z IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), misia potvrdzuje v správe tvrdenia VLK-a a navrhujú opatrenia na zabezpečenie ochrany územia

Jún 2014 – VLK žiada UNESCO o zaradenie lokality na zoznam ohrozených lokalít UNESCO, čo je prvý krok nutný k tomu aby lokalita mohla byť zrušená

Júl 2015 – 39. zasadnutia Výboru Svetového dedičstva UNESCO , ktorom sa priamo zúčastnil zástupca LZ VLK ako pozorovateľ (Nemecko, Bonn)

September 2015 – na základe žiadosti VLK-a prichádza druhá misia zahraničných expertov z IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), misia opätovne potvrdzuje v správe tvrdenia VLK-a a navrhujú opatrenia na zabezpečenie ochrany územia

December 2015 – Slovensko vyhlasuje rezerváciu PR Borsukov vrch v NP Poloniny na rozlohe 147 hektárov. Je to reakcia na náš tlak na zrušenie certifikátu Prírodné dedičstvo UNESCO Karpatské bukové pralesy. Stále ale zostáva 3850 hektárov bez potrebnej ochrany.

Marec 2017 – VLK žiada všetkých členov Výboru UNESCO aby na 41. zasadnutí výboru predložili návrh na zaradenie UNESCO lokality na zoznam ohrozených lokalít, súčasne sme informáciu o tejto našej aktivite rozoslali aj 150-tim zainteresovaným inštitúciám a expertom v celej Európe

Máj 2017 – VLK sa aktívne zúčastnil konferencie na tému využívanie potenciálu UNESCO lokalít pre rozvoj cestovného ruchu (Slovensko, Bardejov)

Júl 2017 – VLK sa zúčastňuje 41. zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO. V uznesení UNESCO dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality zastavilo ťažbu dreva, poľovanie a vypracovalo plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola možná žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018. (Poľsko, Krakov)

Problém UNESCO lesov však ešte zďaleka nie je vyriešený. Apelujeme na zodpovedných, aby podnikli konkrétne kroky k ich ochrane.
http://www.wolf.sk/sk/lesy/unesco-lesy-archiv

Harabin opäť rozhodol v prospech mafie. Sudcovia sa pýtajú, čo robia Žitňanská, Čižnár a Švecová – Denník N

https://dennikn.sk/820189/harabin-opat-rozhodol-v-prospech-mafie-sudcovia-sa-pytaju-co-robi-zitnanska-ciznar-a-svecova/

Prokurátor Kysel vyčíta Harabinovi aj to, že jeho senát „si vopred vytvoril názor na časť skutkového stavu“. Harabin podľa neho berie do úvahy len obhajoby mafiánov, ale nie všetky dôkazy, ktoré sa prejednávali na súde. Judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva používa Harabin podľa prokurátora „vytrhnutú z kontextu“.

Kysel tiež v námietke upozorňuje, že Harabin je zaujatý voči všetkým sudcom Špecializovaného trestného súdu. Odvolal sa na rozhovor Harabina pre Slobodný vysielač, kde okrem iného povedal: „Špecializovaný súd nevznikol preto, aby bojoval s korupciou, vznikol preto, aby zastrašoval názorových a politických oponentov, presne ako Hitler, preto vznikol, kto bude kopírovať Hitlera, len tí, ktorým sú blízke fašistické názory.“

Harabin je častým respondentom v médiách ako Slobodný vysielač a Hlavné správy a na šírenie svojich názorov využíva aj sociálne siete. Kysel upozorňuje, že označovanie špecializovaného súdu ako fašistického je „nenávistným prejavom jednotlivca“ a vyvoláva to vážne pochybnosti o Harabinovej nestrannosti.

How cult leaders brainwash followers for total control | Aeon Essays

cult,sekta,The O,religion,dependency,Marxist-Leninist group

I joined this Minneapolis-based group, called The Organization (The O) believing I was to contribute to their stated goal of social justice, a value instilled in me by my family. However, what I actually did revolved around, first, being a factory machinist tending numerical control lathes and, then, grunt work in the group’s wholegrain bakery (we did at least make good bread) and, finally, writing business computer programs. The fact that these tasks seemed oddly disconnected from any strategy for social change did not escape my notice. I regularly questioned (until I learned not to) how all this was leading to justice for the poor and the powerless. A stern ‘struggle with the practice’ was the only answer I ever received, and back to my labours I would go, like Boxer the horse in George Orwell’s Animal Farm (1945), hardworking but still unenlightened as to the ultimate goal.

 As I ‘developed’ over the years (as our groupspeak put it) it was revealed to me that ‘struggling with the practice’ would help us transform ourselves so as to be ready to contribute to some brave new world where we would finally fight for liberation of the oppressed. Meanwhile, we foot soldiers were so exhausted by the double shifts we worked year in and year out, the endless criticisms and self-criticisms, the leadership’s frowning upon any joy and spontaneity, that we no longer had the energy nor wit to keep asking questions.

However, despite – or perhaps because of – this dull and exhausting routine, in 1991 I did eventually make my exit along with two other disaffected comrades. Together we formed what I now call an ‘island of resistance’. We were able to gradually break the code of secrecy that silenced doubts about the group and its leader. With each other as validation, we began to articulate the real, dismal and frightening story of life in The O, which had as its unlikely recruiting grounds the 1970s food co-ops of the US Midwest.

After a dramatic exit, I wrote the memoir Inside Out (2002). The book was an effort to understand how I, an independent, curious and intelligent 26-year-old, could have been captured and held by such a group for so long. It was a cautionary tale for those not yet tempted by such a fate to beware of isolating groups with persuasive ideologies and threatening bass notes.

2017 EU Terrorism Report: 142 failed, foiled and completed attacks, 1002 arrests and 142 victims died | Europol

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died

 • Arrests: 1002 persons were arrested for terrorist offences in 2016. Most arrests were related to jihadist terrorism, for which the number rose for the third consecutive year: 395 in 2014, 687 in 2015 and 718 in 2016.
 • Victims: Of the 142 victims that died in terrorist attacks, 135 people were killed in jihadist terrorist attacks.
 • Age of terrorists: Almost one-third of the total number of arrestees (291 of 1002) were 25 years old or younger.
 • Explosives: Explosives were used in 40% of the attacks. Even though terrorists use a wide range of readily available weapons, explosive devices continue to be used in terrorist attacks, due to their high impact and symbolic power.
 • Technical trend: Regarding the potential use of alternative and more sophisticated improvised explosive devices (IEDs), the current trend in using weaponised unmanned aerial vehicles (UAVs), commonly known as a drone, in the Syria/Iraq conflict zone might also inspire other jihadist supporters and increase the use of this kind of tactic.
 • Terrorism financing: 40% of terrorist plots in Europe are believed to be at least partly financed through crime, especially drug dealing, theft, robberies, the sale of counterfeit goods, loan fraud, and burglaries.
 • Women and children: Women have increasingly assumed more operational roles in jihadist terrorism activities, as have minors and young adults. One in four (26%) of the arrestees in 2016 were women, a significant increase compared to 2015 (18%). In addition, the United Kingdom reported an increase in the number of women, families and minors engaging in the conflict in Syria/Iraq, and the Netherlands reported that more 40 children (age 0-12 years) have travelled to Syria and Iraq.
 • Ethno-nationalist and separatist terrorism: 99 foiled, failed and completed attacks carried out were labelled as ethno-nationalist and separatist terrorism. Dissident Republican groups in Northern Ireland were involved in 76 attacks.
 • Left-wing and anarchist terrorism: The numbers of attacks of left-wing and anarchist terrorists increased in 2016 compared to 2015. 27 attacks were carried out and EU Member State authorities arrested 31 people. Italy, Greece and Spain were the only EU Member States to experience left-wing and anarchist terrorist attacks.
 • Online propaganda: The quantity of Islamic State propaganda decreased in 2016 due to lower production rates and the containment of dissemination. After a peak in mid-2015, the number of new videos produced by the Islamic State slowly decreased. In the second half of 2016, the frequency of new releases dropped even further. As the volume of Islamic State propaganda diminished, al-Qaeda and its affiliates attempted to take advantage of the situation and increased their efforts to reach new audiences.
 • Social networks: Jihadist groups have demonstrated a sophisticated understanding of how social networks operate and have launched well-organised, concerted social media campaigns to recruit followers and to promote or glorify acts of terrorism and violent extremism. The success in restricting terrorist activity online shows the impact of collaborative efforts between law enforcement, such as Europol’s Internet Referral Unit (IRU) and the private sector.

Vo vojne si musíte dať pozor na strach (rozhovor)

https://www.aktuality.sk/clanok/499330/vo-vojne-si-musite-dat-pozor-na-strach-rozhovor/

Musíte si dať pozor na strach. Keď sa prestanete báť, môže sa vám niečo stať, pretože strácate obozretnosť. Vždy sme si uvedomovali riziká práce na fronte.

Ako plynul čas, tak trochu sa tá práca stala rutinou. Nie v slova zmysle, že je nám všetko jedno, alebo, že si nedávame pozor. Skôr v zmysle, že vás už prítomnosť vojakov, streľba, výbuchy a mŕtvoly nerozhádžu.

Niektorí kolegovia sami so sebou tak trochu bojovali preto, že majú doma svoje životy. Keď si niekto zbalí ruksak, ide na päť rokov do Sýrie a doma ho nikto nečaká, to je jedna vec. Ale keď máte doma manželku, deti, musíte platiť účty, je to iné. Vtedy to máte neustále v hlave.

Akadémia urgentnej medicíny,

Most Of America’s Terrorists Are White, And Not Muslim | HuffPost

http://www.huffingtonpost.com/entry/domestic-terrorism-white-supremacists-islamist-extremists_us_594c46e4e4b0da2c731a84df

When it comes to domestic terrorism in America, the numbers don’t lie: Far-right extremists are behind far more plots and attacks than Islamist extremists. 

There were almost twice as many terrorist incidents by right-wing extremists as by Islamist extremists in the U.S. from 2008 to 2016, according to a new report from The Nation Institute’s Investigative Fund and The Center for Investigative Reporting’s Reveal.

Looking at both plots and attacks carried out, the group tracked 201 terrorist incidents on U.S. soil from January 2008 to the end of 2016. The database shows 115 cases by right-wing extremists ― from white supremacists to militias to “sovereign citizens” ― compared to 63 cases by Islamist extremists. Incidents from left-wing extremists, which include ecoterrorists and animal rights militants, were comparatively rare, with 19 incidents.

The Divorce-Proof Marriage – The Atlantic

marriage,divorce,graph,statistic

The data scientist Randal Olson recently visualized some of the findings from a paper by Andrew Francis and Hugo Mialon, two researchers at Emory University who studied 3,000 married couples in the U.S. to determine the factors that predicted divorce. They analyzed income, religious attendance, how important attractiveness was to each partner, wedding attendance, and other metrics to determine the aspects associated with eventual marital dissolution.

Their findings offer some take-aways for couples who want to minimize their chances of divorce: You should date for three years before popping the question. Be wealthy, but don't be a gold-digger. Have a huge wedding, but make sure it's cheap. And whatever you do, don't skip the honeymoon.

Predplatitelia Denníka N

paywall platba za individualne clanky, dennikn

Tomáš Bella:
S niečím takýmto experimentovalo už veľa médií a nikomu sa to neosvedčilo, ani na Slovensku ani nikde inde. O dôvodoch by sa dalo dlho rozprávať, ale v princípe je jeden hlavný: médiu sa to neoplatí, pretože žiadne médium nedokáže žiť z čitateľov, ktorí si prečítajú len pár článkov za mesiac. Zdá sa to zvláštne, ale čísla ukazujú, že ľudí, ktorí by zaplatili za 1 článok nie je oveľa viac ako tých, ktorí kúpia mesačné predplatné. A pre nás je, samozrejme, mesačné predplatné lepšie, pretože vytvára čitateľský návyk. Teoreticky môžete povedať, že by ste si vyskúšali len tri články a potom možno kúpili mesačné predplatné, ale v praxi sa takto správa málo ľudí. Na vyskúšanie preto radšej ponúkame napríklad 99-centové predplatné, pri ktorom môžete ale čítať obsah určitú dobu neobmedzene.

Platba za jednotlivé texty by možno mala zmysel, keby celé predplatné stálo 40 eur na mesiac (tiež sa na to tešíme! 🙂, ale pri našej cene pod 5 eur to nie je realistické, prišli by sme o peniaze, následne by sme museli štandardné predplatné zdražovať, atď.

Filip Struhárik:
Ďakujeme, podobné nápady z času na čas odznejú. Tomas asi na tento typ otázok asi odpovedal nespočetne veľakrát. V podstate sa ale týmto smerom neplánujeme uberať. Určite to môže pre niektoré médiá fungovať, náš model spoplatnenia by to ale mnohonásobne skomplikovalo a navyše by to zrejme aj znížilo príjmy redakcie. Ak by to nevyšlo, mohlo by to dokonca ohroziť jej budúcnosť. Navyše, takýto typ predplatného nepomáha budovať návyk na značku, pretože zákazník vie, že každý klik, môže byť spoplatnený, a tak si veľmi dobre rozmyslí, či k nám dnes vôbec príde. To nie je cesta, ktorou by sme sa chceli uberať.

Tomáš Bella:
Takmer všetky platené médiá dávajú niečo zadarmo, v zahraničí sa to naozaj robí častejšie cez metered paywall, kde máte určitý počet textov zadarmo a potom je všetko zavreté.

My dávame zadarmo tiež dosť, ale robíme to inak – po prvé, otvorené sú u nás oveľa dlhšie úvodné časti textov (pokojne si prečítate u nás zadarmo aj celých pár odsekov, čo je v iných novinách dĺžka celého textu), po druhé máme newsletter s odomykanými článkami, po tretie členovia Klubu môžu odomykať texty pre svojich priateľov (čo minimálne v strednej Európe neumožňuje nikto iný, vieme len o 2 médiách na svete, čo to ponúkajú).
Čiže je to len otázka odlišnej stratégie, resp. na Slovensku zvyklosti, keďže tu sa skrátka ujal skôr tento spôsob. Čisla nepustia, keby sme začali dávať úplne každému prvých 5 alebo 10 článkov (tak by sme zasa museli začať zamykať aj texty, ktoré sú dnes zadarmo, zamykali by sme ich od prvého odstavca alebo niekde inde by sme museli ubrať.