Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse

https://www.unicef.sk/clanky/364-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

8 tipov ako deťom poskytnúť pocit istoty a bezpečia

 
V súvislosti s informáciami týkajúcimi sa ochorenia na koronavírus /COVID-19/ je dnes pochopiteľné, že sa cítime zneistení. Deti sa v tejto oblasti môžu cítiť ešte viac zraniteľné a znepokojené. Navyše, pre deti môže byť ťažké porozumieť informáciám, ktoré denne vidia v televízii alebo na internete – alebo o ochorení počúvajú od iných ľudí – takže sa môžu obzvlášť ľahko stať obeťou stresu, znepokojenia či pocitov úzkosti. Preto je na nás dospelých rozprávať sa o situácii s deťmi otvoreným spôsobom, kde im prejavíme podporu a pomôžeme im porozumieť situácii a mať tak pozitívny vplyv aj na ostatných.
 

1. Otvorene sa pýtajte a počúvajte

Zavolajte si dieťa a začnite s ním o téme rozprávať. Zistite, koľko toho dieťa samotné o téme už vie a podľa toho prispôsobte svoje vysvetľovanie. Ak sú deti príliš malé a ešte nevnímajú správy o vypuknutí ochorenia, nebude im o tom potrebné hovoriť – skôr využite príležitosť na to, aby ste im pripomenuli zásady osobnej hygieny bez nutnosti zaťažovať ich novými obavami.
Dieťa potrebuje mať pocit bezpečia, musí cítiť, že sa s vami môže otvorene rozprávať. Rôzne aktivity ako kreslenie či rozprávanie príbehov môžu napomôcť otvoriť diskusiu.
Veľmi dôležité je, aby ste nepodceňovali pocity dieťaťa. Berte do úvahy jeho pocity a ubezpečte ho, že je prirodzené, že má v takejto situácii obavy. Pozorne dieťaťu načúvajte. Ubezpečte dieťa o tom, že o situácii môže kedykoľvek hovoriť s vami, s učiteľmi či s inými dospelými.
 

2. Buďte úprimní a vysvetlite dieťaťu situáciu spôsobom, ktorému porozumie

Deti majú právo na pravdivé informácie o tom, čo sa vo svete deje, avšak na pleciach dospelých je zodpovednosť za to, aby deti chránili pred stresom. Použite jazyk primeraný veku dieťaťa, sledujte jeho reakcie a citlivo vnímajte mieru jeho obáv.
Keď neviete odpovedať na otázky dieťaťa, nehádajte. Berte to ako príležitosť objavovať odpovede spoločne. Webstránky organizácií ako UNICEF alebo WHO – Svetová zdravotnícka organizácia sú spoľahlivými zdrojmi informácií. Vysvetlite dieťaťu, že nie všetky informácie, ktoré sa k nemu dostávajú sú presné, a že je najlepšie spoliehať sa na mienku odborníkov.
 

3. Ukážte deťom,  ako majú chrániť seba a svojich kamarátov

Jeden z najlepších spôsobov, ako ochrániť deti pred koronavírusom a inými ochoreniami, je vysvetliť im dôležitosť pravidelného umývania rúk. Nemusí to byť konverzácia, ktorej by sa deti báli. Zaspievajte si spolu s Mirom Jarošom alebo si spolu zatancujte a učte sa zábavným spôsobom.
Tiež môžete ukázať deťom, akým spôsobom si majú zakrývať ústa pri kašli alebo kýchaní lakťom. Vysvetlite im, že je dobré držať sa ďalej od ľudí prejavujúcich symptómy ochorenia, a aby vám hneď povedali, ak budú mať pocit, že majú horúčku, kašlú alebo majú ťažkosti s dýchaním.
 

4. Poskytnite deťom pocit istoty

Keď vidíme v televízii alebo na internete množstvo ťažkých situácií, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú vo svete, môžeme nadobudnúť pocit, že všade okolo nás nastala kríza. Deti nemusia vedieť správne rozlišovať medzi tým, čo vidia na obrazovkách a ich osobnou realitou, a preto môžu mať pocit bezprostredného ohrozenia. Môžete pomôcť deťom vyrovnať sa so stresom vytváraním príležitostí na hru a spoločne relaxujte, kedykoľvek je to možné. Dodržiavajte vaše bežné úkony a rituály v maximálnej možnej miere podľa okolností, najmä tie pred spánkom, alebo si vytvorte nové, prispôsobené novej situácii. 
Ak sa nachádzate v oblasti už zasiahnutej ochorením, pripomínajte deťom, že je nepravdepodobné, aby ony samé ochoreli, že u väčšiny ľudí, ktorí ochoreli, príznaky ochorenia neboli vážne, a že množstvo ľudí v súčasnosti už pracuje na tom, aby ochránili ich a ich rodiny.
Ak sa vaše dieťa necíti dobre, vysvetlite mu, že musí ostať doma/v nemocnici, pretože je to bezpečnejšie preň samotné ako aj pre jeho kamarátov. Ubezpečte dieťa, že viete, že to preň môže byť ťažké /niekedy dokonca nudné či strašidelné, ale že dodržiavanie pravidiel je nevyhnutné kvôli bezpečnosti všetkých ostatných.
 
 

5. Zistite, či sa deti stretli so stigmatizáciou alebo či ju samé nerozširujú

Vypuknutie koronavírusu prinieslo so sebou veľký počet správ o šíriacej sa rasovej diskriminácii po celom svete, preto je dôležité zistiť, či sa vaše deti nestretli alebo samé nerozširujú takýto spôsob správania.
Vysvetlite deťom, že koronavírus nemá nič spoločné s tým, ako niekto vyzerá, odkiaľ pochádza alebo akým jazykom hovorí. Ak im samým nadávali alebo ich šikanovali v škole, nemali by sa hanbiť povedať o tom dospelému, ktorému dôverujú.
Pripomínajte deťom, že v škole majú právo na pocit bezpečia. Šikana je nesprávna za každých okolností a každý z nás sa má k ostatným správať láskavo a máme sa navzájom podporovať.
 

6. Zdieľajte príbehy tých, čo pomáhajú

Pre deti je dôležité vedieť, že ľudia si v tejto situácii navzájom pomáhajú a robia skutky láskavosti a obetavosti.
Podeľte sa s deťmi o príbehy zdravotníckych pracovníkov, vedcov a mladých ľudí, ktorí pracujú na tom, aby sa šírenie ochorenia zastavilo a aby sme boli všetci v bezpečí. Vedieť, že existujú súcitní a obetaví ľudia, ktorí pomáhajú, môže byť pre deti veľkým povzbudením.
 

7. Udržujte sa v dobrej kondícii

Ak vy sami zvládate situáciu, budete schopní lepšie pomôcť aj vašim deťom. Deti budú reflektovať na vaše vlastné reakcie na správy, preto im veľmi pomôže, ak uvidia, že vy ste pokojní a vyrovnaní.
Ak sa vy sami cítite pod tlakom alebo v strese, nájdite si čas sami pre seba a skontaktujte sa s priateľmi a s ľuďmi, ktorým dôverujete. Nájdite si čas na aktivity, ktoré vám pomáhajú relaxovať a zotaviť sa.
 

8. Na záver starostlivo zhrňte konverzáciu

Je dôležité na záver sa ubezpečiť, že sme v deťoch nezanechali pocit úzkosti a napätia. Na záver diskusie o ochorení sa snažte zistiť mieru ich stresu podľa reči ich tela, všímajte si, či používajú svoj zvyčajný tón hlasu a sledujte rytmus ich dýchania.
Pripomeňte deťom, že vás ich názory zaujímajú, že ich vždy vypočujete, a že za vami môžu kedykoľvek prísť a zveriť sa vám.
 
Informácie zhrnuté Jacobom Huntom, špecialistom UNICEFu pre komunikáciu