Slovakia: Supreme Court rules that denial of inclusive education to children with disabilities can amount to discrimination

Ak mate niektory rodicia dieta s postihnutim, ktore mate problem zapisat
do beznej zakladnej skoly, alebo poznate taky pripad, pomoze vam, ze po
prvy krat nas najvyssi sud priznal pravo detom s postihnutim na
inkluzivne vzdelavanie. Neposkytnutie primeranych uprav (v tomto
konkretnom pripade osobneho asistenta a indiv. vzdelavaci plan) je
diskriminaciou dietata s postihnutim. Mala Ela zalovala skolu, uzasny
uspech v slovenskom prostredi:
http://www.mdac.org/en/news/slovakia-supreme-court-rules-denial-inclusive-education-children-disabilities-can-amount

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo právnemu zástupcovi doručené rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o
tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a
zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že
právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú
viazané Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným
postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú
segregované v špeciálnych školách či triedach.

Ela, 10 ročné dievčatko a jej rodina bojovali od roku 2012 o možnosť vzdelávania s
rovesníkmi v bežnej základnej škole, a to napriek tomu, že ju jej spádová škola
odmietala prijať z dôvodu Downovho syndrómu a kompenzovanej poruchy sluchu. Rodičia
museli žalovať rozhodnutie Mestského úradu Bratislava – Rača a rozhodnutie riaditeľa
školy o neprijatí Ely do školy pred Krajským súdom, kde neuspeli. Tento týždeň, ale
Najvyšší súd zrušil všetky napadnuté rozhodnutia, vrátane rozhodnutia riaditeľa
školy a povedal, že bolo v najlepšom záujme Ely, aby s náležitou podporou bola
vzdelávaná inkluzívne. Riaditeľ školy tak bude musieť opätovne posúdiť jej žiadosť o
prijatie.

edit: pdf rozsudku mozem poslat.

https://kyberia.sk/id/8027087/