Aké informácie ľudia žiadajú cez infozákon od obcí a čo na to obce odpovedajú

http://dubeci.blog.sme.sk/c/334609/Infoziadosti-diplomovky-a-buzerovane-urady-Vysledky-prieskumu.html

Niektoré inštitúcie zoznamy riešených infožiadostí nevedú (aj keď im to prikazuje zákon), odmietnu sprístupnenie informácie (lebo vytvárali novú) či podmieňujú sprístupnenie informácie uvedením dôvodu a či elektronického podpisu (?). Tieto prípady sa dajú tažko vysvetliť inak ako slabou znalosťou zákona a šlendriánstvom. Stále je to lepšie ako malá, no signifikatná skupina obcí, kde sme narazili na odmietavé argumenty „že sa nenechajú buzerovať študentami“, alebo že ich „šikanujú cigáni a ochranári“. A áno, objavili sa aj prípady klasickej úradnej agresie. (To najlepšie v bonuse tu)