Izrael: Krajina, ktorej líder sa pre strach o seba vzdáva jej najväčšieho bohatstva

https://dennikn.sk/3411134/izrael-krajina-ktorej-lider-sa-pre-strach-o-seba-vzdava-jej-najvacsieho-bohatstva/?rtm_click=c3e34a59&rtm_source=follow_authors&rtm_medium=email&rtm_campaign=mnt-email.author.article.new-07.06.2023-9&rtm_content=188284 

Koncept prvého a druhého Izraela poukazuje na jednu z deliacich línií izraelskej židovskej populácie. Veľmi zjednodušujúco, ale na potreby tohto textu postačujúco sa dá povedať, že prvý Izrael je liberálny, sekulárny, svoju vzdelanosť odvádza od osvietenstva a v zásade má vyšší životný štandard. Platí však pomerne vysoké dane, počíta sa s jeho solidaritou, posiela svojich synov a dcéry do armády a zostáva do stredného veku v záložnej službe.

Druhý Izrael je pobožný, chudobnejší, menej tolerantný, viac uzavretý, s mentalitou geta a strachu zo všetkého nežidovského, sekulárneho a liberálneho. K svojim politickým zástupcom je lojálny, vidí v nich záruku, že sa nič nezmení a že bude o neho postarané. Pobožné politické strany túto lojalitu odplácajú tak, že sa naozaj bijú za agendu svojich ľudí, hoci to aj štát stojí obrovské peniaze.