Vyúčtovanie návštevy pápeža pri výročí jeho príchodu na Slovensko

Sekularisti združení v o. z. ETHOS boli najviac zvedaví, akým podnetom táto návšteva bola na míňanie peňazí daňových poplatníkov a ich prípadného prevodu do vreciek verných služobníkov cirkvi.

Ako je známe, plánovaný rozpočet návštevy trvajúcej necelé štyri dni (12.9.-15.9. 2021) bol pôvodne 5,4 mil. € a nakoniec sa vyšplhal do výšky 7,6 mil. € – napriek tomu, že záujem a počet účastníkov troch verejných akcií s pápežom bol oveľa menší, ako sa pôvodne predpokladalo.

Celkom pikošky:

Pozoruhodnejšie je šafárenie Prešovského VÚC, ktoré v rámci dotácie 10 000 € na „Propagáciu pastoračnej návštevy“ vyfaktúrovalo mimo iné 30 000 kusov šálov v hodnote 50 400 €.
..
VÚC v Košiciach sa plesol po našom vačku za prenájom mobilných tribún v cene 83 000 €, či dopravu pútnikov za 119 000 €.
..
Na účely „Návštevy Svätého Otca“ si Košická arcidiecéza prenajala priestory za 182 537 €, vrátane 6 000 € ktoré zaplatila za prenájom miestnosti patriacej Rádu saleziánov, akoby saleziáni neboli s návštevou pápeža nadšení a do svojich priestorov ho pustili len za peniaze.
..
Trávnatú plochu ihrísk pre 15000 osôb si prenajali na 8 dní za 48 000 €.
..
38 400 € kvetinová výzdoba, 106 353,60 € stany v areáli podujatia,
..
„A ktovie, koľko zaujímavých faktov by sa podarilo zhromaždiť, keby sa Ministerstvo financií správalo podľa zákona a aspoň čiastočne by poskytlo údaje a nezamietlo žiadosť o. z. ETHOS ako celok. Nuž, iste pápeža si treba uctiť, prišiel na pozvanie prezidentky. Avšak sotva možno pokladať za správne, ak sa na akcie katolíckej cirkvi skladajú všetci daňoví poplatníci a cirkev na tom ešte zarába. Najmä ak zvážime, že pápež o svojej návšteve vyslovene povedal, že ide o pastoračnú návštevu“, dodáva predseda sekularistov.

Zdroj: Vyúčtovanie návštevy pápeža pri výročí jeho príchodu na Slovensko

obrázok.png