Riaditeľka organizácie Zdravé regióny: Vie si niekto predstaviť uzavretie Oravy podobne ako rómskych osád na jar? – Denník N

https://dennikn.sk/2089623/riaditelka-organizacie-zdrave-regiony-vie-si-niekto-predstavit-uzavretie-oravy-podobne-ako-boli-na-jar-opaskovane-romske-osady/?ref=tit1

Komunitné šírenie v rómskych osadách sa teraz nedeje. Znamená to, že ľudia sa zo zahraničia nevracajú? Alebo už nadobudli kolektívnu imunitu?

Epidémia aj teraz začala do komunít prenikať. Čísla naskakujú čoraz rýchlejšie, podobne ako mimo lokality. Aktuálne evidujeme 49 pozitívnych prípadov v 19 lokalitách. A museli sme riešiť už aj zhluky prípadov v lokalitách. Podotýkam, že terénnych pracovníkov máme pritom asi v 250 obciach s približne 450 vylúčenými komunitami. Situáciu však nemôžeme podceňovať, lebo sa nám môže v prípade väčšieho počtu prípadov v ktorejkoľvek z rizikovejších lokalít dramaticky zhoršiť. Týmto by som chcela vyzvať všetkých k zodpovednému prístupu k opatreniam a k tomu, aby situáciu nebrali na ľahkú váhu.

Ide o tie isté lokality vysokého výskytu koronavírusu ako na jar?

Nie, Bystrany, Krompachy ani Žehra tam zatiaľ nie sú. Nebudem uvádzať konkrétne lokality, v ktorých evidujeme pozitívne testovaných na covid-19, nechcem prispievať k stigmatizácii ľudí z týchto lokalít. Medializácia pozitívnych na covid-19 v rómskych osadách mimoriadne prispela k tomu, že sa na tieto skupiny pozeráme ako na rizikové a nie ako na ohrozené. Ľuďom z týchto lokalít sa následkom zve

Viete už príčiny, prečo sa v niektorých rómskych komunitách covid-19 šíri rýchlo a v iných nie?

Evidujeme denné reporty a vidíme, kde je koľko pozitívne testovaných. Či už náš asistent zachytí podozrivý prípad a pošle ho na testovanie, alebo máme informácie od regionálnych úradov verejného zdravotníctva či od samosprávy. Ukazuje sa, že iba v málo prípadoch ide teraz o zavlečenie zo zahraničia. Väčšinou ide o komunitný prenos alebo máme prípady infikovaných zo školy, od zamestnancov obecných úradov a niektorých pomáhajúcich profesií.

To znamená, že aj obyvatelia rómskych komunít sa teraz nakazili od okolitého obyvateľstva?

Presne tak. Isteže, sú aj prípady, kedy sa infikovaní vracajú zo zahraničia, najmä z Česka, ktoré je na tom veľmi zle. Tí sú v izolácii. Zatiaľ to vyzerá tak, že menšie počty ľudí, ktorí potrebujú izoláciu a karanténu, sa darí manažovať na lokálnej úrovni tak, aby to neprerastalo do hystérie či uzatvárania. Ale súvisiace kapacity RÚVZ aj testovania sú už teraz na hrane a zhlukov prípadov aj v osadách bude určite pribúdať.