Muž, ktorý vracia ľuďom bez domova zrak, bude pomáhať aj rodinám v projekte Omama

http://cestavon.sk/blog/mu%C5%BE-ktor%C3%BD-vracia-%C4%BEu%C4%8Fom-bez-domova-zrak-bude-pom%C3%A1ha%C5%A5-aj-rodin%C3%A1m-v-projekte-omama?fbclid=IwAR1Bxv_xSdYNFeGiiWWhPxFKLRbbbfsUzYouWXukOtnKsSRhEbhOO1nNH1A

Maroš Sloboda už 10 rokov vyrába zdarma okuliare pre ľudí bez domova. Musíme ho nútiť, aby o sebe rozprával verejne, popularita mu trošku prekáža. No jeho príbeh je naozaj inšpirujúci.