Koniec poľovníkov v Bratislavskom lesoparku?

tags:Bratislava,lesopark,polovnik
http://pava.blog.sme.sk/c/380062/koniec-polovnikov-v-bratislavskom-lesoparku.html
kyberia.sk/7903900

 Pri všetkej úcte k tisíckam disciplinovaným poľovníkom, na Slovensku existujú oblasti, kde sa pohybuje také množstvo ľudí, že poľovníctvo pre nich predstavuje výrazné obmedzenie ich aktivít. V krajnom prípade až ohrozenie na živote. Medzi ne patria aj Mestské lesy v Bratislave a existujú minimálne 3 dôvody, prečo je tu nevyhnutné poľovníctvo regulovať.

Bezpečnosť

Koncentrácia ľudí v lesoch pri Bratislave je vysoká. Bežcov a cyklistov môžete stretnúť hojne v každom ročnom období vrátane zimy, či už skoro ráno, alebo večer za tmy. Nakoniec pritiahnúť ľudí oddychovať, alebo športovať v prírode, je hlavnou úlohou Mestských lesov. Poľovníctvo tu má napriek všetkým rizikám stále zelenú.

Bohužiaľ média nás pravidelne zásobujú článkami o tom, ako sa poľovníci postrielali medzi sebou, prípadne si hubára splietli s diviakom. Rekord drží český poľovník, ktorý si pomýlil srnu s turistom v spacáku a ten to neprežil. Už samotný pocit, keď si idete večer zabehať hlbšie do lesa a v blízkosti počuť streľbu ako na ukrajinskej hranici, je rušivý a budí obavu.

Incidenty s poľovníkmi v lesoparku sa zatiaľ obmedzujú na jedného zastreleného psa za Partizánskou lúkou a prevažne slovné incidenty, keď bikeri dostali vulgárne vynadané, že sa nemajú pliesť na miesta, kde sa poľuje. Paradoxne poľovníctvo je podobne ako ťažba dreva iba vedľajšia funkcia lesoparku. Prednosť by tu mal mať šport a oddych v prírode.

Autom až k posedu

Autá do lesa nepatria a do lesov určených najmä na rekreáciu už vôbec nie. Práve poľovnícke SUV jazdia po lesoparku často a za každého počasia. Som si istý, že tak ako lesnícke traktory a kamióny, ktorých počet sa poslednú dobu podarilo výrazne zredukovať, by ani poľovnícke vozidlá nikomu nechýbali. Naopak lesné cesty by boli vo výrazne lepšom stave.
Autom k posedu po cyklotrase.Autom k posedu po cyklotrase. (J.Mrva)

Bez kontroly

Skutočnosť, že po lese sa pohybujú ozbrojený jedinci, občas pochybných morálnych kvalít a bez akejkoľvek kontroly, je znepokojujúca. K údajom o tom,  kto, kedy a kde (prípadne na koho) bude strieľať sa nemáte šancu dopracovať. Zverejnovať to na webstránke, alebo facebooku, je pri dnešnom vedení Mestkých lesov utópia, podobne ako šanca, že policajti budú u poľovníkov vvykonávať skúšku na alkohol. Je tiež nepochopiteľné, že v lesoparku nájdete posedy z ktorých je smer streľby priamo na značený turistický chodník alebo cyklotrasu. Zobudia sa kompetentní až na prvý nešťastný výstrel do tmy?

Aktuálny stav:

Minulý rok mestskí poslanci jednohlasne odsúhlasili podstatné zmeny v Mestských lesoch. Jednou z nich bolo aj vyhlásenie územia na približne 1/3 lesoparku (od Červeného mosta popri potoku Vydrica) za oblasť, kde nebude povolené poľovať. Prešlo pol roka a táto nepoľovná plocha stále neexistuje. Nuž, ak by bola snaha zo strany vedenia lesoparku, už by to bolo dávno vyriešené. Ako zvykol vravieť expremiér Miki Dzurinda „kde je vôľa, tam je cesta“.

V roku 2014 sa na území lesoparku uskutočnilo neuveriteľných 716 individuálnych polovačiek! Na tak malej ploche, určenej prioritne na rekreáciu, je toto číslo priam alarmujúce. Idylku oddychového miesta potom dopĺňajú napríklad odrezané diviačie hlavy pridrôtované k zemi na turistickej značke smerom na Kačín.
Niektoré z posedov mieria priamo na turistické chodníky a cyklotrasy.Niektoré z posedov mieria priamo na turistické chodníky a cyklotrasy. (J.Mrva)

Čo navrhujeme:

    Skončiť zmluvu s poľovným združením Hus Divá. Poľovníctvo na území mesta by malo mať pod kontrolou opäť priamo mesto a nie nejaké pofidérne súkromné združenie.
    Zriadiť funkciu Ranger – stráž lesoparku. Profesionál, ktorý by mal na starosti odlov premnoženej zveri (napr. diviakov) ak by spôsobovala škody na vinohradoch, alebo záhradách. Lovil by bezpečne, triezvy a bez túžby po trofeji. Verejnosť by bola dopredu informovaná o čase a lokalite odlovu. Okrem toho by mal na starosti kontrolu vjazdu aút do lesoparku, zabraňovanie a pokutovanie čiernych skládok odpadu či vandalizmu. Klasickým spôsobom by sa už teda v Mestských lesoch nepoľovalo a celkovo by sa odstrel znížil na nevyhnutné minimum.
    Existujúce poľovnícke posedy zachovať, zaznačiť do mapy, zverejniť na webe a využívať ich ako miesta na pozorovanie zvierat pre verejnosť. Veríme, že takáto služba bez dalších finančných nákladov zo strany mesta by si určite našla svojich priaznivcov.
    Urýchlene vyhlásiť nepoľovné plochy tak, ako boli schválené mestským zastupiteľstvom na jeseň 2014!

Desiatky už existujúcich posedov odporúčame zachovať a využívať ich ako pozorovateľne zvierat pre bežnú verejnosť.Desiatky už existujúcich posedov odporúčame zachovať a využívať ich ako pozorovateľne zvierat pre bežnú verejnosť. (J.Mrva)

Záverom treba dodať, že poľovníctvo na Slovensku má určite svoje miesto za predpokladu, že sa dodržiava zákon, predpisy a poľovnícka etika. Pravdepodobne nikto nebude namietať, ak sa bezpečne poľuje niekde na ľudoprázdnych poliach Podunajskej nížiny. Avšak v oblastiach s tak vysokou koncentráciou ľudí a rekreačných miestach to prináša viac konfliktov ako úžitku.

Svoje skúsenosti, návrhy a pripomienky k poľovníctvu v lesoparku píšte prosím do diskusie a na našu FB stránku Naše Karpaty. Ďakujeme.