Enviro stratégia 2030

Celkom dobrý je prvý draft envirostratégie.. posúďte sami:

Vnorený obrázok 1

Envirostratégia 2030 nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska ako kvalita ovzdušia, odpady a lesy. Pripravovali sme ju spolu so 160 odborníkmi z ministerstviev, tretieho sektora, akadémie, ale aj vašich podnetov.

Materiál sa momentálne nachádza v procese Strategického hodnotenia a po zapracovaní pripomienok bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania.
Prvý draft si môžete prečítať tu http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/
Sauce: https://www.facebook.com/iep.mzp/