3 najrozšírenejšie mýty o komunizme v Československu

antipropaganda.sk

Vnorený obrázok 1

"Za komunizmu mali všetci všetko"

1 000 000 – počet hektárov, ktoré boli počas kolektivizácie prevedené zo súkromného do štátneho vlastníctva
1046 – počet rodín, ktoré museli opustiť svoje domy či byt, ktoré následne strana rozdala svojim členom
23 – počet priemerných mesačných platov, ktoré bolo treba na kúpu priemerného automobilu, dnes stačí takýchto platov 11
5:1 – najvýhodnejší konverzný kurz, ktorý počas Menovej reformy v roku 1953 znehodnotil úspory obyvaterov(pri sumách vyšších ako 300 korún v hotovosti bol kurz ešte horš(až 50:1)

"Režim bol mierumilovný"

4680 – počet tankov
4036 – počet diel a raketometov
430 – počet bojových Iietadiel
200 000 – plánovaný počet vojakov v mierovom stave
715 000 – plánovaný počet vojakov vo vojnovom stave

"Režim bol spravodlivý"
205 486 – počet osôb, ktoré boli odsúdené za politické trestné činy
248 – počet osôb, ktoré boli popravené z politických dčwodov
21 440 – počet osôb, ktoré boli poslané do táborov nútených prác
282 – počet osôb, ktoré zahynuli pri pokuse o prechod hraníc