Mestská polícia Malacky – časovú os

https://www.facebook.com/663152030439581/photos/a.665903316831119.1073741827.663152030439581/1295518310536280/?type=3&theater

MENEJ POKÚT A VIAC PREVENCIE V UPLYNULOM ROKU.

I v uplynulom roku príslušníci mestskej polície viac dbali na prevenciu ako na represiu a do popredia vystúpilo napomínanie pred uložením blokovej pokuty. Z celkového počtu riešených skutkov bolo 57 % riešených napomenutím a 34 % uložením blokovej pokuty. V ostatných prípadoch bolo spáchanie priestupku zaslané na prejednanie správnemu orgánu (napríklad na dopravný inšpektorát) alebo bola vec administratívne ukončená iným spôsobom. V 4 prípadoch bola vec odovzdaná Policajnému zboru v dôsledku spáchania trestného činu.

Vyjadrené číslami:

179 besied vykonali preventisti so školákmi, predškolákmi a seniormi na témy správanie sa na ulici, cudzí ľudia, násilie (šikana), bezpečnosť, zvieratá, kradnúť a byť okradnutý, bezpečne na cestách, webová kriminalita, drogy, fajčenie, gambling, pyrotechnika, rasizmus, riziká podomového predaja, roziká zbierok, príspevkov cez telefón, audiotextové čísla, pôžičky nebankoviek, obchodovanie s ľuďmi.

Bolo riešených:
522 priestupkov v súvislosti porušením všeobecne záväzných nariadení mesta (z toho – 132 – porušenie prevádzkového poriadku detských ihrísk),
838 dopravných priestupkov (z toho 122 – parkovanie na zeleni, 133 – parkovanie na chodníku, parkovanie na priechode pre chodcov),
266 priestupkov proti verejnému poriadku,
74 proti priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu,
101 priestupkov proti majetku,
142 porušenie ustanoví zákona o odpadoch,
397 – porušenie povinností chovateľov psov
95 – porušenie podmienok vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov
a ďalší počet priestupkov štatisticky menej významných

Iná činnosť:
81 – doručených zásielok pre súdy a iné inštitúcie
189 – odchytených psov (z toho109 odovzdaných priamo majiteľovi)
190 – dní usmerňovania premávky na priechodoch pre chodcov pred vyučovaním na školách
2572 – kontrol miest uvedených medzi kritickými (napr. cintoríny, vytipované ihriská, …)
48 345,54 € – do pokladne mesta v súvislosti s ochranou objektov pripojených na pult centrálnej ochrany.

Ivan Jurkovič
náčelník MsP