auta, normy, katalyzatory, znecistenie

https://kyberia.sk/id/8291689

Prvá emisná norma začala platiť v Kalifornii roku 1968; prvou európskou normou bola norma EHK 15 z roku 1971.

Euro I (1993)
Euro II (1996)
Euro III (2000)
Euro IV (2005)
Euro V (september 2009)
Euro VI (september 2014)

Benzínové motory
Rok Norma COx (g / km) NOx (g / km) HC (g / km) HC + NOx (g / km)
1992 I 3,16 – – 1,13
1996 II 2,20 – – 0,05
2000 III 2,30 0,15 0,20 –
2005 IV 1,00 0,08 0,10 –
2009 V 1,00 0,06 0,10 –
2014 VI 1,00 0,06 0,10 –

Naftové motory
Rok Norma COx (g / km) NOx (g / km) HC + NOx (g / km) PČ (g / km)
1992 I 3,16 – 1,13 0,18
1992 II 1,00 – 0,70 0,08
2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005