V diablovej dielni falšoval peniaze pre Hitlera, pre Židov rodné listy – Denník N

https://dennikn.sk/77985/pribehy-20-storocia-adolf-burger-tlacil-peniaze-pre-hitlera-napisal-o-tom-aj-scenar/

Operáciou Bernhard chceli Nemci počas druhej svetovej vojny zničiť
britskú aj americkú ekonomiku. Do tlačiarne nahnali väzňov, ktorí
vedeli vyrobiť falošné britské a americké bankovky. V civile to boli
tlačiari, rytci, retušéri či grafici. Jedným z typografov v diablovej
dielni bol aj Adolf Burger.

V časoch, keď bol vydaný Židovský kódex upravujúci práva slovenských
Židov podľa vzoru norimberských zákonov, pracoval Adolf v tlačiarni.
Napriek svojmu pôvodu ako vynikajúci tlačiar nemusel nosiť židovskú
hviezdu.

Prišli za mnou traja ľudia a povedali mi: ‚Ty si tlačiar, pracuješ sám,
vyhotov nám krstné listy.‘ Totiž ten, kto získal takýto krstný list,
bol zachránený, nešiel do transportu.

Falošné listy mali poskytovať židovským rodinám záruku pred transportmi,
ktoré ich vyvážali smerom do Poľska v ústrety istej smrti. Z Bratislavy
spojka vozila krstné listy do Nitry, kde ich ďalej distribuovali
ohrozeným židovským rodinám.

Vybraných typografov, grafikov, maliarov a bankových úradníkov po
šesťtýždňovej karanténe odviezli osobným vlakom do Oranienburgu, na
konci ktorého stál koncentračný tábor Sachsenhausen. Vtedy ešte Adolf
Burger nevedel o najväčšej falšovateľskej akcii v dejinách.

Plánovali ju už od roku 1939 a spustili ju od augusta 1942.
V poslednej fáze vojny, od jari 1944, pracovala dielňa na plné obrátky.
Zišli sa v nej všetci známi odborníci zo všetkých koncentračných
táborov. Vyrábali sa tu predovšetkým falošné libry, s ktorými nemeckí
agenti robili veľkorysé obchody na celom svete.

Okrem peňazí zhotovovali väzni aj falošné pasy, úradné dokumenty
cudzích štátov, preukazy agentov cudzích tajných služieb, listiny
a podobne. Bloky 18 a 19 koncentračného tábora Sachsenhausen boli
obohnané zvláštnym ostnatým drôtom a strážila ich vo dne,
v noci špeciálna jednotka SS.