Žiadostí o grant z Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“

www.osf.sk/sk/oznamenie-o-rozhodnuti-o-udeleni-grantu-v-2-vyzve-na-podavanie-ziadosti-o-grant-vyhlasenej-dna-20-1-2014