V prospech MMR vakciny

V prospech MMR vakciny:

V roku 1998 bola publikovaná štúdia Wakefield-a, ktorú všetci určite dobre poznáte. Kvôli humbuku okolo nej v Anglicku a Wales-e výrazne poklesla preočkovanosť MMR vakcínou (tzv. Wakefield faktor), nahromadili sa neočkovaní jedinci, a následkom toho vznikli lokálne epidémie osýpok a mumpsu (presne podľa teórie kolektívnej imunity). Následky Wakefield faktoru vidíme ešte stále. Na prelome rokov 2012-2013 bola vo Wales-e lokálna epidémia osýpok, ktorá zasiahla najmä jeho južnú časť – oblasť Swansea (viz video). Vo Wales-e bolo hlásených 1202 prípadov, z toho 88 hospitalizovaných a 1 smrť. Z 432 analyzovaných prípadov, 20 dostalo 1 dávku MMR-ky, 31 dostalo 2 dávky. Efektivita vakcíny bola 97% u očkovaných 1 dávkou vakcíny, 99% u 2 dávok (podobne, ako udáva CDC). Predstavitelia verejného zdravotníctva na epidémiu odpovedali mimoriadným očkovaním zameraným na nedostatočne očkovaných/ neočkovaných jedincov. Odozva bola väčšia, ako čakali. zdroj: http://www.his.org.uk/files/9213/8442/3157/FINAL_MEASLES_OCT_REPORT.pdf

video: https://www.youtube.com/watch?v=MF8Xl7pEdZc
backlink: https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie/posts/271759473018289
kyb: https://kyberia.sk/id/7691974
Moja diskusia: https://plus.google.com/u/0/117291398209927859197/posts/3jiwKqLfESJ