Modrá úsporám – sebareflexia v ČR – Rudolf Pado (blog.sme.sk)

http://pado.blog.sme.sk/c/415322/modra-usporam-sebareflexia-v-cr.html?ref=oblubeny

Z dôvodu sceľovania polí zmizli z krajiny prvky, ktoré vodu
prirodzene zadržiavali – medze, mokrade, remízky … Okrem toho je
štvrtina poľnohospodárskej pôdy v ČR umelo odvodnená a 21 000 km vodných
tokov tvoria betónové korytá. Sucho v roku 2015 v ČR bolo tak
rozsiahle, že  zasiahlo aj zimné obdobie –  ekonomiku lyžiarskych
stredísk:  ich prevádzkovatelia nemali k dispozícii dostatok vody pre
umelé zasnežovanie.   

Minister životného prostredia ČR sa po minuloročnom extrémnom suchu a prognózovanom suchu aj min. pre rok 2016 vyjadril: „ … obdobie vodného blahobytu v Česku skončilo a my na to musíme reagovať …“   a jeho námestník dodal: „ … priehrady zadržujú prívalovú vodu, nezmenia však suchú lokalitu na vlhku …“