Migrant refugee sex manual

https://kyberia.sk/id/8116383

„Spolkové ministerstvo pre rodinu zastáva názor, že migranti potrebujú
zrozumiteľné a relevantné informácie o všetkých sexuálnych a
reprodukčných zdravotných otázkach. Podľa komuniké rezortu webstránka
dáva utečencom „diskrétny a priamy prístup k poznatkom v tejto oblasti.“
http://www.zanzu.be/en
http://www.ta3.com/clanok/1080302/predohra-je-dolezita-porno-vzrusuje-nemci-vytvorili-migrantom-sexualny-manual.html