Vystávači, vybavovači a fakturanti. Biznis s cudzincami po slovensky

http://www.aktuality.sk/clanok/306744/vystavaci-vybavovaci-a-fakturanti-biznis-s-cudzincami-po-slovensky/

Bezplatné služby pre cudzincov

    právne poradenstvo týkajúce sa pobytov, ich vybavovania, predlžovania a ďalších záležitostí poskytuje Migračné informačné centrum pri Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM)
    funguje bezplatná linka: 0850 211 478

„V rámci centra vieme cudzincom pomôcť zorientovať sa v systéme, skontrolovať, či majú všetky náležitosti, ktoré si ich situáciu vyžaduje, aby nemuseli opakovane navštevovať cudzineckú políciu s nekompletnými žiadosťami,“ hovorí vedúca Úradu IOM v Bratislave Zuzana Vatráľová.

    bezplatnú právnu pomoc pre cudzincov poskytuje aj Liga za ľudské práva. Jej predsedníčka Zuzana Števulová vníma citlivo prácu spoločností, ktoré sa zaoberajú komerčnou asistenciu pri presídlení, citlivo.

„Pokiaľ ide o takzvaných ‚vybavovačov‘, je to dlhodobý problém, ba až chronický, ktorý sa polícii doteraz nepodarilo eliminovať a mnohí cudzinci sa na to sťažujú,“ povedala Števulová pre Aktuality.sk.