Waldorfská škola – dobré výsledky z monitorov

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/waldorfska-skola-alternativu-podla-experta-kritizuju-len-vyplaseni-konzervativci.html

To, že princíp waldorfskej školy v Bratislave vštepí žiadkom potrebné
vedomosti, potvrdilo minuloročné Testovanie 9. Matematika dopadla na
74,7 percenta pri národnom priemere 60,1 percenta, slovenčina na 77,6
percenta pri národnom priemere 67,5 percenta, čo bolo hodnotené ako
štatisticky významne lepší výsledok než národný aj bratislavský priemer.

Percentily školy sú nasledovné: z matematiky 91,4 percenta škôl je podľa
výsledkov za waldorfskou, zo slovenčiny skončilo za waldorfskou školou
92,3 percenta škôl. Pri výsledkoch iba v rámci bratislavského kraja so
65 školami žiaci z Waldorfu skončili na piatom mieste.


Dobré čísla aj vďaka dobrým žiakom

Kritik Waldorfu, lekár
Jiří Heřt, tvrdí, že výsledky testovaní sa často preceňujú. V
zahraničí, napríklad vo Švajčiarsku, to neplatí. Waldorfskú škola tam
vraj vyhľadávajú prevažne majetní rodičia menej nadaných detí. Preto i
výsledky prijímania na vyšší stupeň škôl sú zreteľne horšie. „V Česku je
toto tvrdenie skreslené tým, že sa do waldorfskej školy hlásia väčšinou
deti vzdelanejších rodičov, humanitne orientovaných, ktorí sa navyše
deťom viac venujú, než je to u priemernej populácie,“ vraví J. Heřt.
Podobne to je zrejme aj v prípade bratislavského Waldorfu.